• Välkommen till den stora valspurten – nu gäller det!

  Bästa KD-senior,
  Om snart fem veckor bara är det allmänna val i vårt land. Tiden är förstås ännu kortare för den som tänkt sig att förhandsrösta. Mycket hög tid alltså att sätta in alla våra resurser för att bärga en valvinst för Kristdemokraterna.

  Är en valframgång för KD möjlig, undrar en del som låtit sig förlamas av oenighet i vissa politiska sakfrågor (”ska man sätta ned foten si eller så”) och sedan gripits av modstulenhet. Men med splittring i leden rycker ingen armé framåt! Icke! Det händer i alla familjer att man inte alltid är överens om allt, men bara den som anser sig själv alltid ha rätt i allt bryter upp. Familjebanden betyder för de allra flesta av oss så mycket mer. Också i partipolitiken.

  Vi har nu några veckor på oss för att med gemensamma och kraftfulla insatser visa olyckskorparna att de haft fel. KD har en god chans att klara hem de fyra procent av rösterna i riksdagsvalet som krävs – det hand-lar faktiskt bara om att övertyga ca 35.000 väljare – och därmed säkra en fortsatt kristdemokratisk röst bland de folkvalda i Riksdagen. DEN RÖSTEN BEHÖVS mer än nå’nsin i en tid plågad av materialism, konsumism, individualism och värdeupp-lösning. En tid då de hånas som varnar för att islamismen i det fördolda äter sig in i de europeiska samhällena samtidigt som få protesterar mot den växande kristofobin. Den kristdemokratiska rösten behöver vara kvar och även stärkas i Sveriges riksdag för att ständigt påminna om att människovärdet är viktigare än penning-värdet. Och okränkbart!

  Det välfärdssamhälle som bara handlar om materiella förmåner (för den som köat länge nog för att komma ifråga för dem) ger jag inte mycket för. Inte heller för den ”välfärd” som bestäms över mitt huvud av politiker, biståndsbedömare och andra förståsigpåare, och inte heller för det av Socialdemokraterna och den doktrinära vänstern hyllade ”välfärdssamhälle” där till slut bara den offentliga omsorgen är min enda ”vän” på äldre da’r. Det slags samhälle där social isolering och personlig ensamhet växer till en fasansfull vålnad på väggen och i själen. JAG VILL ISTÄLLET HA (du också, tror jag) ha ett samhälle, både före och pensioneringen, som präglas av genuin mänsklig solidaritet. Ett samhälle där människor (inte robotar) möts för att umgås, samtala och bistå varandra. Ett Sverige där civilsamhället (kyrkor och frikyrkor, föreningar, studieförbund, idrottsklubbar, pensionärsnätverk, osv) ges en lika stor roll som den offentliga och skattereglerade ”apparaten” för att trygga min tillvaro i god social gemenskap, inte minst på äldre da’r.

  Låt mig citera vår partiledare Ebba Busch Thor: ”För mig finns det inte på kartan att KD åker ur Riksdagen. För mig gäller bara att vi gör ett bättre valresultat i höst!”
  Och just detta kan du och jag och alla våra vänner i Seniorförbundet hjälpa till med – offentliga möten och besök på äldreboenden (be att få komma på besök med litet sång och musik och något gott till kaffet), utdelning av flygblad på gator och parkstråk om och om igen, facebook-appeller, insändare och debattinlägg i lokalpressen (underlag finns i förbundets valmanifest: http://kdsenior.se/wp-content/uploads/2018/07/KD-Senior-VALMANIFEST-2018-juli18-.pdf). NU SATSAR VI TILLSAMMANS för att förstärka den kristdemokratiska rösten i svensk politik! Är du med?

  På försommaren har Seniorförbundet centralt tagit fram några nya flygblad som distribuerats till förbundets alla seniordistrikt och -avdelningar. Även partidistrikten kan tillhandahålla nya flygblad med KD:s aktuella äldrepolitik. På Seniorförbundets hemsida (http://kdsenior.se/) återfinner du förbundets eget valmanifest 2018. Det kan du även ladda ned och trycka upp för utdelning samt – som sagt – använda som underlag för insändare. Inom någon vecka blir också Seniorförbundets 16-sidiga valtidning (SeniorAktuellt) klar med appeller av både Ebba Busch Thor och Alf Svensson, viktig information, mm. Givetvis ska valtidningen precis som flygbladen användas för flitig utdelning under valrörelsens återstående veckor.
  Vidare – inom några dagar kommer jag att uppmana våra seniordistrikt och -avdelningar att rapportera in planerade aktiviteter i den återstående valrörelsen. Detta för att vi centralt i förbundet ska få en samlad bild av våra olika bidrag till KD:s valkampanj. Så kan vi också lättare se hur vi kan samverka ”inom familjen”, låna idéer av varann och stimuleras av andras engagemang.

  TILL SIST ETT BRA BOKTIPS

  som jag mer än gärna delar med mig av: Kristdemokratin i Europa (228 sidor) av Ingvar Svensson och Lennart Sacrédeus med förord av Alf Svensson. Boken kan beställas hos Rolf Åbjörnsson (mejladress: TarnowiaAB@gmail.com) till ett pris av 275 kronor inkl. frakt. Ange namn och postadress! Många journalister och opinionsbildare liksom politiker från andra partier vill gärna odla bilden av Kristdemokraterna i Sverige som ett religiöst parti sprunget ur frikyrkan och främst då pingströrelsen. De väljer att blunda för att kristdemokratin är en av Europas största och mest inflytelserika politiska rörelser. De bortser från att det var kristdemokratiska ledare i efterkrigstidens Europa som ställde sig i spetsen för en fredlig, demokratisk och konstruktiv utveckling i det av nazismen och senare även Sovjetkommunismen fördärvade Europa. Att det var övertygade kristdemokrater som tog ansvar för att leda Europa in på en väg mot försoning, solidaritet och samarbete.

  I Kristdemokratin i Europa får läsaren följa efterkrigstidens politik i Europa fram till våra dagar. Med all önskvärd tydlighet framgår att Kristdemokraterna i Sverige har samma ideologiska rötter som sina syster-partier runtom i Europa.

  God sommarlektyr!
  Stockholm den 31 juli 2018

  Med de bästa KD Senior-hälsningar,
  Leif Hallberg
  förbundsordförande