• VALMANIFEST

  Kristdemokratiska Seniorförbundet
  … för våra äldre medmänniskors intressen, rättigheter och livskvalitet

  Med mottot Ett seniorvänligt samhälle verkar Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) för att genom politiska reformer främja äldre medmänniskors intressen, rättigheter och bestående livskvalitet.

  Ett värdigt bemötande av äldre medmänniskor måste innebära god tillgång till kvalitativ vård och trygg äldreomsorg och möjlighet till plats på ett gott äldreboende för den som vill – men också säkra och rättvisa pensioner.
  Dessutom vill Seniorförbundet att äldre personers samlade erfarenhet och kunskap tas bättre tillvara med respekt för seniorers bestående kraft och samhällsengagemang. KD Senior vill agera för att seniorer ges möjlighet att vara fortsatt aktiva i samhället: på arbetsmarknaden, i civilsamhället, i politiska förtroendeuppdrag, osv.

  Seniorförbundet, ett fristående förbund inom det Kristdemokratiska partiet, verkar genom sina distrikt runtom i Sverige och deltar – genom Europeiska Seniorunionen – även i det paneuropeiska seniorsamarbetet.

  Välkommen som medlem!

  Stockholm i juli 2018

  Leif Hallberg,
  förbundsordförande

   

  Klicka här för KD Seniors VALMANIFEST