• Vi behöver agera med både hjärta och hjärna

  img_1144Vänner i det kristdemokratiska seniorarbetet!

  Politiska problem och utmaningar är sällan så enkla att lösa som somliga vill lura oss att tro. Där opinionsstormarnas upprörda svallvågor vräker fram i samhällsdebatt och på politiska arenor får det lugnt resonerande förnuftets röst ofta svårt att höras i de verbala brottsjöarnas dunder och dån.
  I extremisternas och populisternas värld målas det mesta i svart och vitt, men sådan är ju sällan verkligheten. Den tid som nu är ger flera prov på detta.
  Flykten från krig, förföljelse och allmän hopplöshet i vår oroliga omvärld är ett sådant uppenbart exempel, som får många att tala om att öppna sina hjärtan (men inte lika ofta sina egna husrum), medan andra påminner om att den båt som tar ombord för många nödställda riskerar sjunka.
  Kyrkornas ”julupprop för en human migrationspolitik” är ett aktuellt och uppmärksammat gensvar på den nöd som flyktinginvandringen fört till våra svenska breddgrader och egna dörrposter. Och vem berörs inte starkt av de röster som nu vädjar om att ge främst barn och unga rätten till trygghet och framtidstro och rätten att få återförenas med föräldrar och syskon. Var och en kan själv välja att delta i Juluppropets namninsamling. Denna pågår fram till den 31 januari 2017. Läs mer på länken: www.juluppropet.se

  Listan kan göras lång på oroande tecken i tiden …
  Den inåtvända nationalism som idag breder ut sig där tidigare europeiska politiska ledare förenades i tanken på ett gränsöverskridande samarbete i en fredsbevarande och tillväxtskapande euro- peisk union.
  De hatfyllda och blodiga attentaten runtom i Europa mot västerländska värderingar och mot vår moderna livsstil. I Paris, Nice, Bryssel och nu senast Berlin. Var nästa gång?
  De växande klyftorna i vårt samhälle med ett ödesdigert utanförskap i storstädernas förorter, där polis och räddningstjänst blir attackerad och dit sällan någon regeringsföreträdare beger sig för att ta in verkligheten.
  Den tilltagande barbarismen på ”nätet” med hot och hat mot individer och grupper är ett annat exempel på vad som kan hända i ett samhälle, där självisk trångsynthet och total hänsynslöshet tillåts tränga undan respekten för alla människors lika värde och äkta solidaritet med andra. Dem som annars brukar nämnas som vår nästa.

  Säg någon viktig fråga där vi gör klokt i att låta oss styras enbart av hjärnans argument, eller för den delen bara av hjärtats röst! Känsla och förnuft, hjärta och hjärna, vi behöver i nära nog allt lyssna noga till båda. Det är sällan den enklaste vägen men alltid den bästa. I all politik!
  För alla oss som funnit vårt ideologiska och politiska hemvist i kristdemokratin borde detta vara en lättfunnen slutsats. Inte minst i den tid och den värld vi nu lever i. Om det var rätt igår att hålla fast vid den kristna människosynen och dess genom sekler beprövade värdegrund – i politik och civilsamhälle – så kommer det att vara så också imorgon. Med besinning i tanken och fortsatt glöd för vår uppgift, i mötet med en åldrande befolknings viktiga behov och intressen såväl som med vårt samhälles allmänpolitiska utmaningar.
  Jag vill tacka var och en bland Seniorförbundets medlemmar, förtroendevalda och sympatisörer för stöd och gjorda insatser det gångna året. Vi kommer alla att behöva ta nya tag under 2017 för att driva på för ett mer solidariskt och tryggare samhälle – för våra äldre medmänniskor såväl som för andra som missgynnas och kantstöts illa, så som samhället och vår omvärld utvecklats. När behoven växer, måste vi öka våra insatser. Ecce homo, se människan och sträck ut en hjälpande hand! Med kristdemokratisk politik, i nya goda idéer och förslag och sedan i praktisk politik.

  Utvecklingen i Seniorförbundet har det gångna året gett anledning till nystarter, både i flera av våra distrikt och centralt i förbundsstyrelsen. Jag har vid besök på olika håll i landet själv kunnat se hur man där engagerat och beslutsamt nu tar nya tag. Det bådar gott! Och jag ser verkligen fram mot att få se detta ske även på andra håll. Som seniorpolitiker har vi en allt viktigare uppgift framför oss, och som kristdemokrater en oförminskad politisk utmaning.

  Som några förhandstips för dig att notera:

  • Fredag den 20 januari kampanjar Kristdemokraterna i hela landet på temat äldrepolitik, med besök på äldreboenden mm. Kontakta i förväg ditt partidistrikt och/eller seniordistrikt för din egen aktiva medverkan! Du behövs!

  • I direkt anslutning till Kristdemokraternas kommun- och landtingspolitiska dagar 2017 (den 7 och 8 april i Karlstad) arrangerar Seniorförbundet dels en planeringskonferens för förbundets regionala och lokala förtroendevalda (torsdag den 6 april på eftermiddagen), dels också ett seminarium i pensionsfrågan, När pensionen inte räcker till … (fredag förmiddag den 7 april). Vi hoppas på stor uppslutning och återkommer snarast med närmare information om dessa viktigas aktiviteter.

  • Datum för nästa års Seniorting, förbundets riksårsmöte i Stockholm, är satt till fredag den 12 maj. Boka gärna in dagen redan nu för ditt deltagande i vårt Seniorting 2017!

  • På snart återseende och med en varm tillönskan om en god jul- och nyårshelg med vila och ”batteriladdning” inför vårt kommande arbetsår 2017,

  Stockholm den 23 december 2016
  Med vänlig seniorhälsning,
  Leif Hallberg, förbundsordförande