• Kalendarie


  ____________________________________________________

   

  AUGUSTI

  9 April. Styrelsemöte kl.19.0.  Kontakta ordförande om ni har nga frågor.

  18 April. Kommunpolitisk arbetsdag, Kommunhuset kl.19.00. Öppet för alla medlemmar!

   SEPTEMBER

  19 september, KPA = Kommunpolitisk arbetsgrupp, Kommunhuset kl.19.00. Öppet för alla medlemmar!

  23 september, Kommunfullmäktige kl 19.00.

  30 september Hörnträff Öppet för alla medlemmar!

  OKTOBER

  17 oktober, KPA = Kommunpolitisk arbetsgrupp, Kommunhuset kl.19.00. Öppet för alla medlemmar!

  7 oktober, Styrelsemöte kl 19.00. Kontakta ordförande om ni har några frågor eller vill framföra något

  28 oktober, Kommunfullmäktige kl 19.00.

  NOVEMBER

  8-10 november, Riksting i Umeå

  21 november, KPA = Kommunpolitisk arbetsgrupp, Kommunhuset kl.19.00. Öppet för alla medlemmar!

  25 november, Kommunfullmäktige kl 19.00

  DECEMBER

  16 december, Kommunfullmäktige kl 18.00