• Valprogram

   

  För oss är trivsamhet och trygghet viktigt. Vi vill också att detta ska vara ledord i kommunens samtliga verksamheter.  

  I Knivsta har bostadsbyggandet och utformningen av centralorten resulterat i ett ökat missnöje hos invånarna. Man har inte upplevt att estetiska och sociala värden har prioriterats. Detta vill vi ändra på genom att föra in dessa värden igen.

  Den höga andelen barn i kommunen ställer stora krav på skola och barnomsorg. Elever ska inte hamna efter i skolan för att det inte finns tillräckliga resurser. Därför vill vi fortsätta satsa på skolan, bland annat med en elevhälsogaranti som ska garantera stöd från första dagen.

  Fortsätta minska barngrupperna

  Det är också viktigt att fortsätta arbeta för minskade barngrupper, där vi hittills lyckats få ned dessa med två barn per grupp. Här har vi högt ställda mål och vill minska grupperna med nästan ett barn nästa år.

  Vi tycker att Knivstas barn är så viktiga att vi öronmärker 2,25 extra miljoner kronor i vår budget till föreningar som engagerar barn och ungdomar.

  En bra lekplats i centrum och ett helhetstänk kring kommunens lekplatser och grönområden är också en viktig prioritering.

  Stärkt trygghet i kommunen

  Knivsta ska vara en trygg kommun att bo och vistas i. Vi vill att de ska finnas värdar på stationen helgkvällar, att det införs trygghetskameror och att säkerhet och trygghet alltid ska ingå i planeringen av nya bebyggelse.

  För ett levande, trivsamt samhälle behövs ett livaktigt näringsliv. Vi måste jobba hårdare för att ta tillvara på den kompetens som finns i kommunen och omvandla dessa till arbetstillfällen.

  Familjerna är en viktig resurs som behöver stöttas i sitt ”livspusslande” och erbjudas fler former av barnomsorg.

  På ålderns höst ska man kunna leva sitt liv med både värdighet och stolthet och ha en möjlighet att få välja stöd efter behov.

  Läs mer om vad vi vill här:

  Vår politik för en trivsammare småstad
  Vår politik för ökad trygghet
  Vår politik för ett starkare näringsliv
  Vår politik för en levande landsbygd
  Vår politik för en god barnomsorg
  Vår politik för en stärkt skola
  Vår politik för en bättre familjetillvaro
  Vår politik för ett värdigt åldrande
  Vår politik för en ekonomi i balans