• En bättre familjetillvaro

  För att bygga ett trivsamt samhället måste man börja med barns och ungdomars uppväxtvillkor. Genom att stärka familjerna så ökar också möjligheten till en bra uppväxt för Knivstas barn. En uppväxt där föräldrarna hinner med både familj och jobb och får extra stöd om det behövs. KD vill därför: 

  – Att varje familj ska ha möjlighet till stöd från en familjecentral.

  – Att föräldrastödskurser ska utvecklas och erbjudas minst två gånger för alla föräldrar.

  – Verka för att förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck för två besök till familjerådgivningen och att rådgivningen ska ha en låg kostnad.

  – Se till att det finns en mångfald av olika barnomsorgsformer för att möjliggöra val av barnomsorg och förskola utifrån egna behov.

  – Öka stödet till öppna förskolan.

  – Fördubbla stödet till föreningar för barn och unga, med 2,25 miljoner kronor.