• En ekonomi i balans

  Likt andra kommuner har Knivsta besvärliga år framför sig. I dagsläget är kostnadsläget högre än för jämförbara kommuner. Skattemedel ska gå till en bra skola, god vård och en äldreomsorg som våra äldre kan lita på och inte slösas på onödiga utgifter. Därför vill vi:

  – Att en genomlysning sker av alla områden för att identifiera verksamheter med oskäligt höga kostnader.

  – Avbryta projekt som ej rör kommunal kärnverksamhet.

  – Sälja det kommunala vindkraftverket som i snitt kostat kommunens skattebetalare över en miljon kronor per år.

  – Sälja de 25 lägenheter som kommunen äger eftersom det inte är en kommunal kärnuppgift att äga dem.

  –  Senarelägga vissa mindre akuta investeringar .

  – Minska beroendet av markförsäljning för att betala driftskostnader.

  – Sänka kommunalskatten med 20 öre år 2022.