• En god barnomsorg

  Små barn behöver små grupper i förskolan för att trivas. Kristdemokraterna och Alliansen har under mandatperioden 2014-18 minskat barngrupperna med i genomsnitt två barn per grupp. De är dock fortfarande väsentligt högre än Skolverkets rekommendation. Vi i KD vill: 

  – Fortsätta minska barngruppernas storlek i förskolan. År 2019 vill vi minska grupperna med 0,8 barn.

  – Värna förskolans kvalitet genom restriktivare tillämpning av vistelsetider.

  – Att familjedaghem med god kvalitet skall erbjudas som en fullvärdig förskoleverksamhet.

  – Förbättra arbetsmiljön på förskolan

  – Ge personalen ökad tid med barnen genom minskad administration.