• En levande landsbygd

  Knivsta kommun har en rik och levande landsbygd som vi ska ta tillvara på och utveckla. Här skapas tillväxt för hela kommunen genom produktion av olika slag. Vi vill att det ska vara möjligt att bo och leva på landsbygden under rimliga villkor. Därför vill vi i KD:  

  – Att landsbygdens karaktär ska beaktas och bevaras när ny planering sker.

  – Arbeta för att kommunen ser till så att enskilda eller samfällda VA-lösningar kan fortsätta användas på landsbygden.

  – Undvika dyr kommunal väghållning på landsbygdsvägar.

  – Att kvaliteten på förskolor och skolor ska vara densamma som i tätorten.

  – Utöka kollektivtrafiken.

  – Ge möjlighet till att utveckla småhusbebyggelsen i byarna.

  – Underlätta jakt på vildsvin.

  (Foto: Knivsta kommun)