• En stärkt skola

  I skolan läggs grunden för en bra start i livet. För att skolgången ska vara lyckad behöver elever och lärare trivas och utbildningen ha hög kvalitet. Meritvärdet för Knivstas elever har ökat senaste åren och allt fler blir behöriga till ett gymnasieprogram.  KD fortsätter prioritera grundskolan kommande mandatperiod genom att:  

  – Verka för att en elevhälsogaranti ska garantera eleven stöd och hjälp från första skoldagen.

  – Se till så att nolltolerans ska gälla för mobbing och kränkande behandling.

  – Fortsätta genomföra lönesatsningar för skolpersonalen.

  – Se över behovet av särskola och resursskola i kommunen.

  – Jobba för att möjligheten att erbjuda ytterligare utbildningar eller profiler på gymnasienivå i Knivsta utreds.