• Ett starkare näringsliv

  Knivsta har cirka 2000 registrerade företag. Men trots ett gynnsamt läge med närheten till Stockholm och Uppsala, en bra boendemiljö för den som vill etablera sig och köpstarka medborgare, så finns det utmaningar. Därför vill vi i KD:

  – Se över onödiga avgifter och krångliga regler som drabbar företagen.

  – Fortsätta dialogen med kommunens företagare och lyssna på deras synpunkter.

  – Planera för en bra helhet när nya stadsdelar växer fram. Trivs våra invånare så kommer även företagen att göra det.

  – Skapa en arena där nya och gamla entreprenörer kan träffas och utbyta idéer, exempelvis ett så kallat ”drivhus”.

  – Stärka förutsättningar för landsbygdens företagare genom tillförlitlig internetförbindelse.

  – Satsa mer på ”Ungt företagande” i skolorna.

  – Bilda ett destinationsbolag för att marknadsföra Knivsta för turism.