• Ökad trygghet

  Flicka som går i en skog

  För att känna sig trygg så måste det också vara en trygg miljö. De senaste åren har villainbrott och övriga tillgreppsbrott ökat liksom bilbränder, och vissa våldsbrott som våldtäkt har fördubblats. Många Knivstabor undviker att gå ute sena kvällar. Därför vill vi i KD:

  – Införa trygghetsvärdar på stationen under helgkvällar och trygghetskameror på särskilt utsatta platser.

  – Ha mer belysning vid mörka, undanskymda stråk och att sly ska röjas.

  – Upprätta trygghetsbeskrivningar i samband med all stadsplanering, där trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del  för att undvika att miljöer skapas som upplevs som otrygga.

  – Utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis.

  – Stärkt stöd till föreningar som arbetar för trygghet, till exempel till nattvandrare.

  – Se över kommunens ordningsföreskrifter för att reglera var tiggeri inte får förekomma, för att säkra trygghet och trivsel i vår offentliga miljö.