• En trivsammare småstad

  Att trivas där man bor är viktigt för att man ska känna sig trygg men även för att gemenskap, samvaro och tillit ska frodas. I KD tror vi att det finns en rad win-win aspekter av att känna stolthet över sin ort och av att vilja vistas där dag som natt. Därför vill vi:

  – Att avtalet med staten om att bygga 15 000 bostäder i två begränsade områden i Knivsta och Alsike ska omförhandlas.

  – Bygga maximalt 2-6 våningar högt i centrum som regel.

  – Satsa på blandad bebyggelse och behålla gröna stråk i centrum – anställaq en stadsarkitekt som ser till helheten.

  – Fortsätta att utveckla villasamhället i Alsike och bygga vidare med småhusbebyggelse i en vid ring runt Trunsta träsk.

  – Bygga en bra lekplats för äldre barn i centrum och se över behovet av att utveckla övriga lekplatser.

  – Underlätta pendling och besök i centrum genom sänkta p-avgifter.

  – Öka antalet boendeparkeringar vid nybyggen.