• Förslag

    – Inför Lagen om Valfrihet (LOV) i Köpings kommun!
    – Justera partistödet så att det inte missgynnar små partier.