• Åsikter

  Innehåll:
  – KD för ungdomar

  – Är SD kristet?

  – VA-frågan Norr Mälarstrand

  – Omläggning av E18

  – Satsa på Mälartrafiken och Köpings hamn

  Vad ska KD göra för ungdomar i Köpings kommun under de närmaste 4 åren?

  * Fler praktikplatser för ungdomar

  Alla skolungdomar gillar inte att bara plugga. Många ungdomar har svårt att få tag på jobb efter att studierna är klara eller medan studierna pågår. Här kan kommunen göra mycket mer för att hjälpa ungdomar att få tag på praktikplatser. Hurdå?

  Det är inte sant att företag och offentliga arbetsplatser bara behöver arbetskraft som har minst gymnasieutbildning. Då och då dyker det upp arbetsuppgifter som nästan vem som helst kan sköta. Om det vore kortare kontaktvägar mellan arbetsgivare och de som behöver praktik eller tillfälliga jobb, skulle fler kunna skaffa sig arbetslivserfarenhet och kontakter som alltid efterfrågas. Det här måste kommunen hjälpa till mer med. Det bygger på att tillgänglighet och förtroenden måste byggas upp från flera håll. Arbetsgivare behöver snabbt kunna få tag på rätt folk. Ungdomar måste vara medvetna om att det gäller att bjuda på sig själva. Förmedlarna måste jobba flexibelt.

  Dessutom behöver det i kommunen finnas fler möjligheter till kortare utbildningar till det som efterfrågas när utbildningen är klar (”fingertoppskänsla” krävs!).

  * Trygga gator och torg

  Ja, det är ett problem med olika grupperingar. De som är födda i landet umgås inte med vilka som helst. Invandrargrupper umgås inte särskilt mycket över gränserna. Det finns hos en del en rädsla för att hamna ensam i fel sammanhang.

  Det finns många strålande undantag på detta. De ska stödjas i det de gör och borde ha medaljer.  Men hos alltför många finns osäkerhet över vad andra kan ta sig för.

  Kultur & Fritid gör ett stort jobb för att överbrygga motsättningar. Vi måste lyssna mer på deras erfarenheter och bygga vidare på det. Men det är inte bara de som ska jobba. Alla behöver engagera sig mer i vettiga aktiviteter som bygger broar mellan människor. Det finns massor att göra och nya saker att utveckla.

  * Drogfria miljöer

  Droger är bara förstörande. Vi ska jobba stenhårt på att droganvändandet försvinner från Köping. OK, det är kanske en utopi men vi måste sikta högt för att nå höga resultat.

  * Skolor där trygghet och kompetens är det viktigaste.

  Ja, vi vill ha betyg i lägre åldrar. Ja, vi vill ha skriftliga omdömen i ordning och uppförande (utom i avgångsbetygen). Allt för att ge tydliga signaler om att man behöver sköta sig. Men viktigare än betyg är att skolorna jobbar med att individerna är trygga och mår bra. Om människan inte mår bra, så kvittar det vad det står i ett betyg eller så sänker det personen ytterligare.

  För att vuxna ska kunna göra bra jobb i skolorna, så måste de vara yrkesskickliga. Det ska ungdomar kunna lita på. För att få de skickligaste, behöver lönerna stiga.

  * Garanti att träffa skolsköterska/skolkurator inom ett dygn

  Det är på tok för många ungdomar i Köpings kommun som mår dåligt. Om de får träffa en skolsköterska eller skolkurator snabbt – helst samma dag eller i alla fall inom ett dygn kan det som sen blir stora problem kanske lösas lättare. Liksom en elev  måste ha en lärare snart, måste en person som mår dåligt få hjälp av ett proffs snart. Skolsköterskan och skolkuratorn måste kunna vara borta från sin mottagning ibland – t ex för utbildning, men då ska det finnas andra som täcker upp.

  *Bra kommunikationer

  Köpings tätort ska inte bli större än att man inte orkar gå eller cykla från ena änden till den andra. Det förutsätter gång- och cykelvägar som är trygga och enkla att ta sig fram på.  Om man vill förflytta sig mellan tätorter ska man inte behöva åka bil. Mälardalen är så pass tätbefolkat att det lönar sig att ha täta buss- och tåglinjer. Men då gäller det att bussarna går där och när de behövs och att folk verkligen använder dem. Hör behöver både samhället och resenärerna göra satsningar. Tågen ska också  gå i tid.

  skrivet av Per Norin 140910 reviderat 180425

   

  Är SD kristet? 

  Vi kristdemokrater håller med sverigedemokrater om att den svenska kulturen är starkt färgad av det kristna arvet. Men det finns influenser även från andra håll. Så vill vi att det ska kunna fortsätta vara.
  Men i Sverigedemokraternas (SD) partiideologi talas inte om tolerans och solidaritet. Kristus är den enormt positiva energin som vi vill att alla ska vara så nära som möjligt. SD predikar utpekning, gränsdragning och uteslutning.

  Kristna brukar i demokratiska sammanhang betona att alla människor har lika värden. Förut var SD´s version av det, att ”alla svenskar ska ha samma värde”. Numera är detta borttaget. Främlingsfientliga åsikter är så inlindade i SD´s nya principprogram att de bara ska anas men inte synas. Det står nu istället t ex att ”…invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens...” Paulus skrev i Bibeln om hur dopet gör skillnad : ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” Det är ord som befriar.
  Om du tittar på YouTube-klipp från tiden när SD bildades fram till för bara några år sen, så framträder ännu tydligare främlingsfientlighet. Än värre blir det om vi följer vad de som nu är framträdande sverigedemokrater sa och gjorde innan de bildade partiet. En grundläggande kristen tanke är att man ska kunna ångra sig och att andra ska förlåta och glömma fel som sagts och gjorts. Men jag har aldrig hört dessa personer be om förlåtelse för intoleranta saker som de sagt. Alltså finns tyvärr ingen grund att tro att Åkesson & Co nu anser något annat än för några år sen. Tvärtom ser jag hur intoleransen och häcklandet härskar när SD till exempel kritiserar de välmenande politiker som beslutade om den s k gymnasielagen i juni 2018.
  I min kristna värld är det grundläggande att stå upp mot förtryck och orättvisa. Därför kan jag som kristdemokrat inte vara tyst mot intolerans och vi/dom-budskap.

  Kristdemokraterna har som parti i drygt 50 år kämpat för att det kristna budskapet om fred, rättvisa och tolerans ska kunna vara grunden i samhället. I det arbetet måste vi även jobba med oss själva. När jag möter positiva förebilder som ser på saker på lite annat sätt än jag är van vid, kan jag själv växa som människa. KD är ett av flera kristna partier i Sverige. Välkommen till Kristdemokraterna där du kan betona och utveckla den kristna kulturen i ett mångkulturellt och färgglatt Sverige.

  skrivet av  Per Norin 130618 reviderat 180709

  VA-frågan Norr Mälarstrand

  En av KD´s grundprinciper är förvaltarskapstanken. Vi lånar vår miljö från framtiden och vi ska förvalta miljön så att det blir bättre för våra efterkommande. Därför oroar vi oss att Mälarens vattenkvalitet beskrivs som måttlig och vi jobbar aktivt för att höja statusen på våra vatten till god kvalitet. 

  De flesta av oss i partiet tänkte så här:  ett led i det arbetet är att göra Norr Mälarstrand till ett kommunalt verksamhetsområde. Kommunen tar då ansvar för vatten och avlopp i området och kan på det sättet bidra till att lösa den segdragna avloppsfrågan. Vi stöder fortfarande det beslutet. Men vi understryker äganderätten och möjligheter till flexibla lösningar.  Därför ska kommunen agera som en snäll storasyster som vill handleda och stödja i jobbiga beslut. Vi ska inte komma med pålagor som driver folk från sina hem och sin trygghet. 

  Tvångsanslutningar måste upphöra, som en statlig utredare till utredningen ”Vägar till hållbara vattentjänster” föreslog till regeringen för någon vecka sen. Kommunerna bör istället öka flexibiliteten när det gäller anslutningen av vatten och avlopp och titta på om andra lösningar är möjliga innan de fattar beslut och drar ut vatten och avlopp.

  Därför reserverade vi oss i nämnden, tillsammans med C, mot att definitivt säga nej till en ny gemensam avloppsanläggning. Vi vill avvakta. 

  Därför avser vi kristdemokrater också att tills vidare säga nej till att dra sjöledning för avlopp och kommunalt vatten. Vi vill avvakta tills propositionen i ärendet kommer från regeringen inom en snar tid och att vi då på flera sätt har ett bättre beslutsunderlag. 

  Om kommunalt vatten och avlopp sen ändå dras in behöver kommunen stödja med en lång avbetalningsplan. Inlösen av redan fungerande anläggningar måste göras.

  skrivet av Per Norin Kristdemokraternas representant i Miljö- och byggnadsnämnden (180620)

  Gör om – gör rätt! 

  KD och som vi minns alla andra partier stödde Socialdemokraterna när det styret bestämde att E18 mellan Köping och Västerås skulle se ut som det gör nu.

  Sen gick det flera år med en del olyckor men ändå klart färre än när vägen hade mötande trafik.

  Men i takt med att övriga sträckor på E18 mellan Örebro och Stockholm fått högre kvalitet har även hastigheten på Köping-Västerås skruvats upp. Ökad ålder på vägen medför också ökat reparationsbehov. Sammanlagt har den tid och den trafik som leds om via Köping och Munktorp ökat oroväckande mycket.                                                               Planeringen för ny motorväg är nu i gång och vi ser fram mot att ha en ny motorväg inom 5-10 år.

  Slutsatser:

  * Vi kan vara efterkloka och säga att KD skulle aldrig gått med på Socialdemokraternas beslut att bygga om E18 till nuvarande  standard med 2-3 körfält. Vi skulle ha  krävt motorväg från början.

  * Socialdemokraterna gick 2014  ut med skyltarna att bygga ”motorväg NU”.  KD lovar att skynda på bygget av motorväg så mycket det går.  Men en motorväg kräver en planläggning och projektering som måste ta tid för att bli rätt.

  * Vi får inte äventyra människors och i synnerhet barns säkerhet under tiden. Tung trafik och farligt gods hör helt enkelt inte ihop med barn i trafik.

  skrivet av Per Norin 140904 reviderat 180709

  SATSA PÅ MÄLARTRAFIKEN

  Västerås och Köpings hamnar, som drivs tillsammans under namnet Mälarhamnar, har ett fantastiskt läge mitt i Sverige. Via djupa farleder från Östersjön rakt in i Mälaren har de hög kapacitet att ta emot tonnage och utgör därmed den största och miljövänligaste transportinfrastrukturen i regionen.

  Tråkigt nog har regeringen inte gjort tillräckliga investeringar för att stärka inlandssjöfarten. Tillsammans med de höga lots- och farledsavgifter har detta slagit undan fötterna på sjöfarten.

  Idag anländer det mesta av godstransporterna till Mellansverige på lastbil. Även importerat gods som anländer till vårt land sjövägen lastas om i Göteborg, Malmö eller Trelleborg och körs på lastbilar tvärs igenom Sverige, vilket inte på något sätt kan försvaras. Oavsett hur bra bränsle lastbilen körs på kommer vi inte att kunna nå våra miljömål på det sättet.

  Att minska utsläppen från transporter är helt avgörande för att åstadkomma bättre miljö och klimat. Sveriges mål är att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 70 procent till år 2030, samtidigt som godstransporterna förväntas öka med 50 procent till 2030. För att nå målet krävs att mer gods transporteras via sjöfart och järnväg.

  Sjöfarten står för den klart minsta miljöpåverkan i förhållande till mängden transporterat gods. Ett fartyg som anlöper Västerås eller Köping drivs av motorer motsvarande runt 20 lastbilsmotorer och lastar upp till 300 lastbilars last. Om ett regionalt företag väljer en sjötransport via Mälarhamnar innebär detta att belastningen på landinfrastrukturen minskas. Buller och trängsel på vägarna undviks när gods fraktas till sjöss, samtidigt som olycksriskerna minskar.

  Kristdemokraterna vill se en samlad sjöfartspolitik och har därför föreslagit en nationell godsstrategi som fullt ut drar nytta av sjöfartens potential, både längs de svenska kusterna och de inre vattenlederna. Centralt är att sjöfartsnäringen ska ha samma villkor och regelverk som i andra EU-länder.

  För att få effektiva godstransporter som uppnår våra miljömål och transportpolitiska mål är det nödvändigt att de olika godstransportslagen samverkar. Lagar och ekonomiska styrmedel behöver underlätta för intermodala transportlösningar som flyttar över en del av långväga transporter från väg till järnväg och sjöfart.

  Kristdemokraterna anser att statliga medel långsiktigt bör avsättas för att täcka en del av kostnaderna för sjöfartens infrastruktur. Det av Sjöfartsverket administrerade farledssystemet kan inte helt ut finansieras med avgifter. Staten har ett ansvar att stödja regionala satsningar och tillgodose att de stora vattenburna godsstråken är kommersiellt gångbara alternativ.

  Det behövs nu politiska prioriteringar som är i överensstämmelse med miljömålen och de transportpolitiska målen. Det behöver göras nu. Annars kommer funktionsbrister i befintlig landinfrastruktur att kvarstå, gapet mellan behov av kapacitet och tillgängliga budgetmedel att fortsätta öka och gapet mellan klimatmålen och faktiska utsläppsnivåer likaså.

  Mälarhamnar deltar i Ostkusthamnar i samverkan. Denna sammanslutning av 12 hamnar längs Ostkusten har under flera års tid lyft fram att dagens ensidiga investeringar i transportsystemet är ohållbara – avseende miljö, kapacitet och konkurrenskraftighet.

  Västerås och Köping är mälarstäder som vuxit fram tack vare sjöfarten och de skall vara våra transportnav även i framtiden. Då skall transporterna gå den väg som är bäst och miljövänligast, det vill säga sjövägen.

  171229

  Anna-Carin Ragnarsson (KD)      Amanda Agestav (KD)             Robert Halef (KD)

  gruppledare KD Köping                 kommunalråd, Västerås         riksdagsledamot (trafikutskottet)