• 1, Lars-Axel Nordell 70, tidigare riksdagsledamot, Skogsborg

     

    Köpings företagare måste få stöd att kunna växa för att ge jobb och skatteintäkter som tryggar vår välfärd.

    Ska vi lyckas behöver vi också fler lägenheter och fler villor. Vi anser att kommunen snarast pekar ut områden för strandnära boenden och vi vill avskaffa tvångsanslutning till kommunalt vatten och avlopp.

    Jag vill skapa ett tryggt centrum med patrullerande poliser och ökad kameraövervakning. Köping kan bättre! Växling vid makten kan inte vänta. Köpings dolda styrkor måste synliggöras. Ett blomstrande företagsklimat får välfärden att växa.

    Jag anser att Köping kan växa till 35.000 inv. men det krävs en ny politisk ledning med en starkt Kristdemokratisk tyngdpunkt.