• 9. Staffan Egeberg 48, Värmebehandlare, Vretlunda

     

    Jag arbetar med värmebehandling på GKN och är skyddsombud. Jag  är mycket intresserad av speedway och är en riktigt fanatiker.

    Politiskt vill jag förbättra för den lilla människan och jag vill att sunt förnuft skall råda inom politiken. Därför valde jag att aktivt engagera mig i politiken! Jag vill ha en levande landsbygd. Människor ska kunna leva och ha råd att bo på landet. Jag engagerar mig särskilt för barn som varit utsatta, våld i nära relationer och skolfrågor. Då alla inte har samma förutsättningar i livet måste det finnas ett skyddsnät som fungerar på riktigt.

    Då jag lever som singel numera ser mycket rädsla bland kvinnor i dejtingvärlden. Många kvinnor vågar inte vara ute själv i centrum på kvällen. Här måste insatser göras för att vi ska få ett tryggt centrum där folk vågar vara ute på gator och torg.