• 10. Salah Rasho 49, Företagare, Ullvi backar

    Jag är idag med i kommunfullmäktige för KD, ledningen för S:ta Maria katolska kyrka och äger företag där jag möter mycket folk. Min fru jobbar i kommunens hemtjänst och mina barn går i förskolan och skolorna. Därför vet jag en hel del om allt detta.

    Jag är en person som ser och hör vad som händer på gator och torg. Problem med droger och kriminalitet engagerar mig mycket. Därför vill jag fortsätta bidra till att Köping och Kolsva blir tryggare och lugnare för våra familjer och barn.