• 12. Anders Segerberg 70, Civilingenjör, Dåvö

     

    Jag har arbetat i svensk industri under mina yrkesverksamma år, förutom de sista 5 åren då jag blev egenföretagare och snickare.

    Bor på Dåvö och har jobbat intensivt sedan 2016 med att stoppa beslutet om tvångsanslutning av vatten och avlopp nationellt och för de 235 fastigheterna på fritidshusområdena på Stäudd, Dåvö och St. Aspholmen.

    Beslutet sägs grunda sig på miljöskäl, vilket är en lögn som blivit en sanning. Beslutet leder till en folkfördrivning av fritidshusägarna från Köping och närbelägna orter och till att Storstockholmsbor som har gjort bostadskarriär, köper husen för fortsatt fritidshusbruk.