• 13. Barbro Mörtzell 65, Skolsköterska, Himmeta

     

    Jag är nybliven pensionär, har jobbat som skolsköterska i många år. Barns och ungas uppväxtvillkor är viktiga frågor för mig.

    Barnomsorg och skola ska ha hög kvalitet, när eleverna slutar grundskolan ska de känna att de fått allt stöd de behövt för att komma in på gymnasieprogram. Jag skulle gärna se friskolor i vår kommun. I omsorg av äldre och övriga omsorgstagare är det också viktigt med hög kvalitet och trygghet.

    För att lyckas med allt detta behöver kommunen vara attraktiv för företag och boende. Ett rikt kultur- och föreningsliv, bra möjlighet till pendling ska värnas. Jag hoppas på utveckling av området runt småbåtshamnen med husbilsplatser och service till båt- och bilturism.