• 2. Anna-Carin Ragnarsson 56, Förskollärare, Skogsborg

    Jag är gruppledare i kommunfullmäktige och finns med i kommunens utbildningsnämnd. Mina hjärtefrågor är barn och unga, kultur och fritidsfrågor samt äldrefrågor.

    Jag vill arbeta för att invånarna i Köpings kommun ska ha en trygg, meningsfull, utvecklande och social tillvaro i alla åldrar.

    Förskolan/skolan ska lära för livet! Valfrihet ska finnas! De äldre ska behandlas värdigt! Socialt utanförskap måste motarbetas! Jobb och företag är förutsättning för vår välfärd.

    Vi måste stötta företagen så de kan få tag på mark att bygga på, hitta rätt arbetskraft och attraktiva bostäder till sina anställda. Brottsligheten måste bekämpas!