• 25. Sofia Uppsäll 40, affärsutvecklare fastighet, Munktorp

     

    Munktorpsbo och ordförande i hembygdsföreningen som tycker att Hela kommunen ska leva.

    Jag vill se goda möjligheter att bo och verka i Hela Köpings kommun. En god planberedskap underlättar för företag att växa och lockar nya. Jag vill se nya bostäder för äldre på flera platser i kommunen.

    Jag vill ge goda förutsättningar för kultur, föreningsliv och se satsningar på friluftsområden och småbåtshamn. Kommunala byggnader bör förses med solpaneler. Köping ska vara en kommun att känna stolthet över!