• 30. Ulf Börgesson 78, Hälsoutvecklare, Johannisdal

     

    Jag är verksam inom området förebyggande hälsovård och är licensierad mental tränare.

    Som KD representant vill jag fokusera på det positiva vi kan utföra för vårt lokalsamhälle utan att begära mer pengar. I stället skapar vi möjligheter.

    Våra attityder skapar och förändrar samhället. Jag kommer att arbeta för att fler Köpingsbor blir medvetna om hur våra skattemedel förslösas och hur vi tillsammans kan medverka till förändring.

    En förändrad attityd förändrar allt