• 32. Erik Jensen 30, IT-chef, Kolsva

     

    Jag är en trebarnsfar som är född i Köping. Jag har min bakgrund i det militära där jag arbetat som specialistofficer både inom landet och på mission. Idag arbetar jag inom IT och leder människor att utnyttja den teknik som finns.

    Jag vill se en skolorganisation inom kommun och län som samarbetar, drar nytta av varandras erfarenheter och som har ett geografiskt jämnt resultat.

    Jobb är en av nycklarna till god integration i kommunen. Vi behöver därför satsa på ett mer gynnsamt arbetsklimat.