• 5. Kenth Lucas 61, Företagare IT/Foto, Östanås

    Jag är företagare i Köping sedan 2008 och brinner för företagandet och vill verka för ett bättre företagarklimat med olika möjligheter av kommunal service.
    Jag sitter med i Fullmäktige som ersättare och även i Vård- och omsorgsnämnden här i Köping och även ansvarar för idégruppen för Vård och Omsorg (VOG)
    Familjen är en viktig grund för en människa och därför är viktigt att vi stödjer dem till fullo. Äldre och vårdfrågorna är ett annat ämne som jag tycker är av högsta prioritet.
    Som företagare engagerar jag mig för ett tryggt centrum och att Köping ska få ett bättre företagarklimat. Jag vill också att stan skall växa.
    Trygghet på gator och torg är ett måste för våra invånare och jag vill se fler patrullerande poliser och en eller flera kommunala centrumvakter