Valet handlar om människovärde

Vi är det parti som sätter människovärdet i centrum därför blir vi oroliga när vi ser välfärden svika.

Trots högkonjunktur, 60 miljarder i höjda skatter och ett historisk stort reformutrymme så har välfärden inte blivit bättre. Resultatet är en vård i kris där svårt sjuka inte får vård i tid, en äldreomsorg som de äldre inte vet om de kan lita på och en polis som tvingas lägga våldtäktsfall på hög. Det är ett välfärdssvek. Vi kan vända detta men det kräver att vi sätter människan i centrum och prioriterar en välfärd människor kan lita på.

Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och kärlek, som utgår från den gyllene regeln – allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Vi vill värna alla människors liv, frihet och värdighet, oavsett geografiskt avstånd. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta, sträva efter social
rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och skapa en rättvis fördelning av samhällets goda. Alla räknas och omfattas av samhällsgemenskapen. Detta kallar vi
för solidaritetsprincipen.

I KRAMFORS VILL VI:

  • att Kramfors skall vara en kommun som vill satsa på ett gott företagsklimat för alla näringar
  • att Kramfors skall vara den kommun där innevånarna får känna sig delaktiga i besluten
  • att Kramfors skall ha en sammanhållen vårdkedja liknande Norrtäljemodellen
  • att Kramfors behöver skapa förutsättningar för att minska elevantalet i alla klasser
  • att Kramfors skall va den kommun som utökar äldreomsorgen med tid för de äldre
  • att Kramfors skall vara den kommun som vill satsa på att förbättra kommunikationerna
  • att Kramfors kommun måste öka miljötänkandet bl.a, satsning på sol-el och utökad källsortering
  • att Kramfors skall vara den kommun där befolkningen kan känna sig trygga.