• Våra politiker

  Kommunfullmäktige

  • Bo Grafström, ledamot
  • Elisabeth Öhman, ersättare och gruppledare
  • Rolf Wärja, ersättare

  Styrelsen, nämnder och beredningar

  • Kommunstyrelsen – Bo Grafström, ledamot
  • Välfärdsnämnden – Elisabeth Öhman, ersättare

  Övriga kommunpolitiska uppdrag

  • Kommunens revisorer – Carl-Åke Söderlind, ledamot