• Ingen kollektiv bestraffning av religiösa friskolor

  Socialdemokraterna har bestämt sig för att göra frågan om religiösa friskolor till en valfråga. Den religiösa beröringsskräcken har nu tagit steget mot en kollektiv bestraffning av alla skolor med religiösa förtecken – oavsett om de är välfungerande eller inte. Det är beklämmande att se hur socialdemokraterna blir alltmer desperata och populistiska i sina utspel i jakten på att bibehålla makten.

  Shekarabis (S) bevekelsegrunder för att stänga religiösa friskolor grundar sig i hans uppväxt i en av världens minst demokratiska regimer. Slutsatsen som han drar är att de 70-tal religiösa friskolor som finns i Sverige (en promille av alla grund- och gymnasieskolor) skall stängas eftersom de utgör ett hot mot den svenska demokratin. Resonemanget är ytterst svårt att följa. Att jämföra det svenska skolsystemet och de religiösa friskolorna i en väl fungerande demokrati med det Iranskaska skolsystemet i en religiös diktatur är direkt obegåvat.

  En betydligt mer rimlig slutsats borde vara att skolinspektionen har misslyckats. Det är uppenbart att de inte har uppfyllt sitt huvuduppdrag att granska och framförallt dra in tillstånd för de skolor som inte uppfyller grundläggande demokratiska principer och skollagens kriterium. De allra flesta av de kristna friskolor som finns i Sverige uppvisar utmärkta resultat, är väl fungerande och har mycket nöjda både elever och föräldrar. Att stänga ner dessa vore att inskränka de demokratiska fri- och rättigheterna som vi ofta framhåller som en styrka i vårt svenska samhälle.

  Synpunkten att de religiösa friskolorna skulle bidra till en ökad segregation stämmer inte heller med verkligheten. Många elever på de kristna skolorna vittnar i stället om hur de har valt bort sin hänvisningsskola därför att de där har känt sig både utsatta och kränkta till förmån för en skola där de har blivit respekterade och känt sig trygga. Möjligheten för elever som kommer från segregerade områden att göra ett aktivt val till en skola i ett annat område minskar rimligtvis, inte ökar, segregationen. Det finns också undersökningar som bekräftar att barn och ungdomar som bor i segregerade områden och har utländsk bakgrund presterar betydligt bättre i kristna skolor jämfört med de som går i den kommunala hänvisningsskolan.

  Kollektiv bestraffning är en förlegad metod som inte ens socialdemokraterna borde ägna sig åt. Tala i stället om vilka skolor som missköter sig och dra in deras tillstånd – oavsett huvudman. Det borde vara en självklar konsekvens för att komma åt de skolor som underpresterar och missköter sitt uppdrag.

  Vårt vallöfte är att granskningen av alla skolor skall öka och de skolor som inte uppfyller skollagen skall stängas och väl fungerande skolor skall självklart få fortsätta att bedriva sin verksamhet.

  Eva Johnsson

  Distriktsordförande

  Kristdemokraterna