• KD på plats på Funka för livet-mässan

  Fr.v: Patrik Åkesson (Växjö), Christer Brincner (Alvesta),Jon Malmqvist (Växjö)och Lennart Olsson (Ljungby)

  Fr.v: Patrik Åkesson (Växjö), Christer Brincner (Alvesta),Jon Malmqvist (Växjö)och Lennart Olsson (Ljungby)

  Idag är representanter för Kristdemokraterna på plats i Myresjöhus Arena i Växjö på Funka för livets rikskonvent. Vi är på plats med ett 10-tal representanter varav några är synliga på bilden till höger.

  Vi ser det som självklart att finnas på plats på denna dag då vi brinner för att alla skall ha rätt till ett värdigt li...

 • Ingen kollektiv bestraffning av religiösa friskolor

  Socialdemokraterna har bestämt sig för att göra frågan om religiösa friskolor till en valfråga. Den religiösa beröringsskräcken har nu tagit steget mot en kollektiv bestraffning av alla skolor med religiösa förtecken – oavsett om de är välfungerande eller inte. Det är beklämmande att se hur socialdemokraterna blir alltmer desperata och populistiska i sina utspel i jakten på att bibehålla makten.

  Shekarabis (S) bevekelsegrunder för att stänga religiösa friskolor grundar sig i hans uppvä...

 • Märkligt att utropsansökan inte dras tillbaka

  Patrik Åkesson

  Vid ett möte jag besökte inför det stundande valet blev jag ombedd att tydliggöra vilken inställning jag har till böneutropsfrågan i Växjö. För mig var det en mycket enkel fråga att ta ställning till eftersom den på ett mycket kraftfullt sätt väcker en inre känsla. Jag svarade:

  ”Jag tycker det är märkligt av imamen i Växjö att inte dra in sin ansökan, speciellt efter de häftiga reaktioner och negativa känslor som frågan rivit upp.”

  Jag har n...

 • Interpellation angående situationen på BB-Förlossning

  Interpellation till Anna Fransson (S) Regionstyrelsens ordförande. Situationen på BB-förlossning

  I rapport från socialstyrelsen 2017-03-03 presenters statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. I denna rapport är det glädjande att läsa att Kronoberg ligger väl till i förhållande till riket. Men sedan underlaget i rapporten togs har mycket hänt på BB-förlossning i Kronoberg. Mia Ahlberg, förbundsordförande för Barnmorskeförbundet och forskare kring förlossningsskador, lyfter i s...

 • Motion till Regionfullmäktige

  Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och montera ner!

  På Region Kronoberg hemsida möts besökaren av följande ord ”Region Kronoberg arbetar med ett hållbart, långsiktigt perspektiv för utveckling, tillväxt och en god hälso- och sjukvård som ska möta människors behov”.

  Under några år har de blivande föräldrar, som önskat, erbjudits förberedande föreläsning inför förlossningen och föräldraskapet. Föreläsningarna har hållits i både Ljungby och Växjö och varit mycket uppskattade...

 • Fastställda listor valet 2018

  Patrik Åkesson
  Kristdemokraterna i Kronoberg har vid nomineringsstämman fastställt listorna till Riksdagen och Regionen

  Kristdemokraterna samlades under lördagen till nomineringsstämma i ”Gräddhyllans lantcafe” utanför Markaryd.

  Ett femtiotal medlemmar och ombud hade samlats och stämman leddes av Kristdemokraternas distriktsordförande i Halland, Lars Gustafsson.

  En enhällig stämma fastställde därefter riksdags- och regionlistan.

  Som vårt regionala förstanamn till riksdagen valdes Patrik...

 • Kristdemokraternas motion om samvetsfrihet

  Pga flera förfrågningar publiceras här Kristdemokraterna Kronobergs motion om Samvetsfrihet här i sin helhet.

  Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet

  Under senare tid har begreppet samvetsfrihet kommit i fokus, och hur landstinget som arbetsgivare ska ställa sig i olika situationer när personal, befintlig eller blivande, ställer krav på att inte delta i vissa arbetsuppgifter utifrån en samvetsövertygelse. Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet som måste respekteras,...

 • Kristdemokraterna kommer att göra skillnad i svensk politik!

  Lördagen den 22 mars höll Kristdemokraterna i Kronoberg stämma på Öjaby Herrgård. Ett 60-tal kristdemokrater från hela länet var samlade och stämman inleddes med att Sara Skyttedal, partiets toppkandidat till riksdagen, höll ett anförande under dagen med fokus på Kristdemokraternas bidrag i svensk politik och familjernas roll i samhällsbygget.

  ”Vi är partiet som starkast tar ställning för familjen. Familjepolitiken är inte ett perifert politikområde. Starka familjer krävs för att...

 • Äntligen kan även pappan få äta tillsammans med sin nya baby och mamman på lättvårds-BB i Växjö!

  Efter att Kristdemokraterna uppmärksammat orättvisan i att pappor  (eller annan anhörig) inte har tillåtits äta lunch och middag i samband med att de vårdas på lättvårds BB efter förlossningen, har detta nu ändrats. Från och med den 17 mars kommer mammans partner att kunna äta alla måltider på lättvårds BB i samband med att de vårdas där efter förlossningen. 

  – Jag är mycket glad över att vi nu har fått till stånd en förändring som innebär att den nya lilla familjen kommer att kunna va...