• Rapport från distriktsstämman 2018

  Lördagen den 7/4 hade Kristdemokraterna Kronoberg distriktsstämma på Öjaby Herrgård utanför Växjö.

  Ett 50-tal medlemmar närvarade engagerat trots den vackra vårdag som strålade in från fönstren.

  Årsstämman fastställde distriktsstyrelsen enligt valberedningens förslag och den aktuella styrelsen med presidium går att se här.

  Vår valledare Patrik Åkesson pratade sedan kring sina visioner kring valrörelsen och sina upplevelser av mötena med alla lokalavdelningar i länet och stämningen är god inför höstens val.

  Jacob Sidenvall – Smålandsposten

  Sedan följde ett anförande av Jacob Sidenvall som är ledarskribent på Smålandsposten.

  Jacob nämner att väljarna ”shoppar” mer kring politiken idag, de är lättrörliga och köper de delar som de uppskattar och partierna följer med i detta mönster och jobbar med att ta fram ”russinen ur kakan” istället för att arbeta ”statsmannamässigt” med genomtänkta förslag med tydliga konsekvensanalyser.

  Jakob gick sen igenom vilka fokus de olika riksdagspartierna har haft och har numera och hur väljarbaserna förflyttats något under åren.

  Jacob tror att vårdfrågan och de ökade köerna till sjukvården är en viktig valfråga för väljare ute i landet, även om inte medierna lyfter frågan så mycket som andra frågor som sannolikt är mindre viktiga för folket i landet.

  Andreas Carlsson – Gruppledare Kristdemokraternas riksdagsgrupp

  Vi fick även besök av vår gruppledare i riksdagen Andreas Carlsson från Mullsjö som pratade kring vikten av att jobba tillsammans som ett lag, där alla medlemmar oavsett uppdrag fyller ett syfte att bidra med att lyfta Kristdemokraterna inför valet. Vi kan glädjas åt att sen i våras har vi i varje opinionsundersökning ökat, även om det inte varit med stora steg så är det en ökning som pågår och vi har fått ett större medialt utrymme, extra tydligt sedan Bert Karlssons roll som utfrågare av Ebba presenterades.

  Andreas ser 5 punkter som regeringen inte tagit tag i och som KD har tydliga svar:

  Vårdkrisen – Regeringen har fördubblat vårdköerna under de tre år de suttit nu. Man tog bort kömiljarden som kristdemokraterna var drivande för att införa och köerna ökade när pressen på landstingen och regionerna minskade. Regeringen har blundat för att kvalitén har minskat på vården runt om i Sverige. Nu säger man att ”nästa mandatperiod ska handla om vården” istället för att ta ansvar för de problem man redan orsakat. Vi har en roll som oppositionsparti att ställa regeringen till svars för detta.

  Vi vill förstatliga vården för att ha en gemensam huvudman och jämlik vård över hela landet.

  Äldrekrisen – Vi anser att regeringen har saknat en representant för de äldre vid sina sammanträden. Vi vill garantera att personer äldre än 85 ska själva få välja om man vill flytta till särskilt boende. Vi vill ge kommunerna med stöd i form av pengar som incitament för att bygga äldreboenden redan nu för att förbereda för kommande generationers behov. Vi vill att äldre som varit på sjukhus och vill tillbaka hem får hjälp och inte hamnar mellan stolarna. Vi vill införa ett hemtagningsteam som tar hand om denna flytten. Vi vill ge möjlighet för äldre som vill jobba vidare att kunna göra detta och minska den åldersdiskriminering som det innebär.

  Vi vill även avskaffa pensionärsskatten.

  Värderingskrisen – Vi har en naiv värderingsdebatt kring begreppet ”svenska värderingar” man har kollektiv bestraffning i form av religiösa friskolor (vilket Eva Johnsson skrivit en debattartikel om). Vi som parti försvarar religionsfriheten, det handlar inte bara om kristendom, utan också om muslimska och judiska skolor. Men vi vill också att de följer skollagen och straffas när det inte följs.

  Gällande böneutropet så är vi tydliga med att vi vill värna att det ska få byggas moskéer, synagogor och andra religiösa byggnader, men i det offentliga rummet skall man få välja vilka budskap man vill höra. Därför avråder vi från institutionaliserade böneutrop såsom regelbundna böneutrop. Här har KD tagit tydlig ställning utan att vara ängsliga och nervösa i frågan. Vi baserar detta på vår värdegrund.

  En del säger att vi har en värderingskris avseende integrationen. Vi vill att nyanlända får lära sig svenska och samhällsorientering från dag 1, vi vill att det ställs krav på delaktighet från dag 1 i Sverige, att ta en vaktmästartjänst eller annan funktion på det boende man bor på. För att öka delaktigheten och minska passiviteten med de konsekvenser det får av psykiskt lidande.

  De handlar inte bara om jobb och bostad för nyanlända, det handlar om att lära ut värderingar och viktiga saker att veta om det svenska samhället för en lyckad integration.

  Trygghetskrisen – Detta är ännu ett skäl till att vi behöver en ny regering, regeringen har varit måna om att hålla rikspolischefen om ryggen snarare än att våga ta i problemen i polisen och dess bristande förtroende för sin ledning. Många poliser lämnar sitt yrke i en period när vi snarare behöver fler poliser. Vi behöver få ner beslutandet på lägre nivåer då det blivit en väldigt toppstyrd organisation där lokala polischefer inte ens får bestämma om en toalett kan byggas eller ej. Vi vill öka mängden poliser med 10000 för en ökad trygghet för medborgarna. Vi har knappt några trafikpoliser, butiksägarna staplar avskrivna polisärenden om snatteri och stöld på hög, samtidigt som terrorhotet fortfarande är förhöjt, för ett år sen så skedde terrordådet på Drottninggatan.

  Vi ser utländska stöldligor som ganska fritt fram kan forsla ut saker ur landet då tullverket och polisen inte samordnar sina resurser och då tullen saknar befogenheter att kontrollera utgående gods. Vi har föreslagit att det skall finnas kameror som automatiskt läser av registeringsplåtar vid gränserna så man kan få varningar om det t.ex. kommer en bil som är rapporterad stulen.

  Familjekrisen – Vi har en regering som för en familjefientlig politik, man vill hellre styra föräldrarnas livspussel än att låta familjerna själva bestämma över sin familj. Vi vill ta bort kvoteringen i föräldraförsäkringen och kunna fördela föräldradagar till fler än mamma och pappa så även mor- och farföräldrar kan vara föräldralediga. Vi vill också ha ett ökat jobbskatteavdrag för föräldrar för att kunna ge mer pengar i plånboken även för deltidsarbetande. Vi vill ha kvar valfriheten i barnomsorgen, och låta den barnomsorgspeng som idag kommer till kommunen kunna betalas ut direkt till föräldrar som vill vara hemma med sina barn. Regeringen vill ha upp till 5 kvoterade föräldradagar, minska mängden dagar som går att ta ut efter 3-årsdagen och många andra familjefientliga förslag.

  Andreas svarade sedan på frågor och funderingar från publiken

  Deltagarna på dagens distriktsstämma