• Patrik Åkesson – Vår riksdagskandidat från Kronoberg

  ”Det råder ett underskott på representanter från näringslivet i riksdagen. Min erfarenhet som egenföretagare kommer vara värdefullt för att främja ett bättre företagsklimat i Sverige.”

  Vi trivs som bäst när vår närmaste omgivning och familj mår bra därför tycker vi kristdemokrater att det är naturligt att verka för att vi ska få mer tid tillsammans, särskilt när barnen är små. För att vi ska få resurser till det och för att vi ska få det tryggare måste vi tänka och verka i rätt riktning.

  Grundförutsättningen för att Sverige ska kunna fortsätta vara ett av de bästa länderna att bo i uppnås genom goda villkor för näringslivet. För det är ju företagen och de som jobbar där som ytterst finansierar vår välfärd. När jobben blir fler genereras tillväxt som gör att vårt gemensamma skyddsnät kan utvecklas till att passa och stötta varje individ och familj.

  Människor är unika och alla har rätt att nå sin fulla potential då gäller det att fullt ut värna valfrihet i vård, omsorg och utbildning.

  1. Mer kärnkraft! Bra för företagen, familjernas ekonomi och miljön!
  2. Utveckla och bredda RUT-reformen. Det ger fler jobb och mer tid för familjerna!
  3. Minska drivmedelspriserna. Förbättra våra vägar. För HELA Sverige!