• Patrik Åkesson – Vår riksdagskandidat från Kronoberg

  Kristdemokraterna Kronobergs toppkandidat till Riksdagen
  52 år, Växjö
  Yrke: Företagare
  Familj: Fru och två döttrar
  Intresse: Idrott

  patrik.akesson@kristdemokraterna.se

  Vi vet alla att det var skogen, malmen, innovativa företagare och flitiga arbetare som skapade det välstånd som vi har i Sverige idag. Betydelsen av det etiska arv som våra förfäder gett oss, att var och en har en moralisk plikt att göra sitt bästa, får inte förringas.

  Branscher och arbeten förändras men alldeles oavsett vad framtiden har att erbjuda är det av yttersta vikt att vi ser till att företagsklimatet i Sverige är konkurrenskraftigt.
  Välmående företag är basen i utvecklingen och en förutsättning som krävs för att vi ska kunna erbjuda en högkvalitativ välfärd.

  Vi människor är alla olika och vi har olika behov under livets tidsperioder. Vi kristdemokrater vill stärka familjens roll i samhället. Vi vill ge föräldrar möjlighet att i större utsträckning få styra sin situation och därigenom få mer tid över för sina barn.

  Eftersom varje individ är unik är det viktigt att samhällsservicen är flexibel. En kollektiv syn är härigenom väldigt främmande för oss. Valfrihet är ett nyckelord när det gäller skola såväl som för vård och senare äldreboende. Att kvaliteten ska vara genomsyrande är det avgörande alldeles oavsett huvudman.

  I Sverige ska man få åldras med värdighet. Det är självklart att oberoende och inflytande över den personliga situationen ska upprätthållas. Det är även givet att de äldres ekonomi måste förbättras.
  Du ska kunna lita på Sverige! Du ska kunna lita på välfärden! Du kan lita på Kristdemokraterna!