• Vi återupprättar välfärdslöftet

  I tider av oro och förändring behövs samhällskrafter med en trygg värderingskompass. Kristdemokraterna är ett sådant parti. DU ska kunna lita på att få en god vård den dagen du blir sjuk. Äldre skall få den omsorg som behövs. Barn och familjer ska få rätt stöd i tid.

  Kristdemokraterna i Kronoberg kommer att prioritera följande frågor:

  • Rätt stöd i rätt tid till våra barn och ungdomar.
   Köerna måste kortas och tillgängligheten öka. Förstärk familjehälsan. Tidigt stöd och hjälp ska ges till barn, ungdomar och familjer om våra unga drabbas av psykisk ohälsa. Regionen bör ha ett samlat ansvar för barn- och ungdomshälsovården. Inför en elevhälsogaranti där elever kan komma i kontakt med elevhälsan varje dag.

   

  • Stärk stödet till föräldrar och utöka möjligheten till familjerådgivning.
   Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll, utan erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift. Alla kommuner i Kronobergs län ska ha minst en Familjecentral. Familjerådgivning bör erbjudas i betydligt högre utsträckning och förstagångsföräldrar  erbjuds ett gratisbesök till familjerådgivningen.

   

  • Förlossningsvården måste förstärkas
   Det skall vara tryggt och säkert både att vänta och föda barn i Kronoberg. Personalen måste erbjudas rimlig arbetsbelastning och goda arbetsvillkor. Rådgivningen bör utvecklas inom mödravården, framförallt till förstagångsföräldrar. Amningsrådgivningen måste förstärkas och utvecklas ytterligare.

   

  • Utveckla primärvården
   Vårdcentralerna ska ges möjlighet att förstärka den egna profilen. Mobila team ska erbjuda hemsjukvård till äldre multisjuka patienter i länets kommuner. Alla ska kunna åldras tryggt och värdigt i Kronoberg. Vi vill underlätta hemgången från sjukhusen genom att införa särskilda hemtagningsteam, där personal finns med när hemgången planeras.

   

  • Ett tryggt Kronoberg
   Polisen gör en viktig insats för att öka tryggheten, men för att bryta det långsiktiga utanförskapet och gängkriminalitet är familjernas roll helt avgörande. Vi menar därför att familjens roll måste stärkas – inte försvagas. Politiken ska stödja familjerna – inte styra. Endast genom en förstärkning av det goda föräldraskapet skapar vi de trygga och ansvarsfulla individer som är grunden för det goda samhället.

   

  • En levande landsbygd – ett grönare Kronoberg
   Företagen är grunden för möjligheten att utveckla vårt län. Möjligheten att driva företag och leva på landsbygden måste förbättras. Stödet till bönderna och den gröna näringen måste stärkas. Vardagen måste fungera även på landsbygden. Bredbandsutbyggnad samt en fungerande kollektivtrafik och offentlig service är avgörande för en levande landsbygd.

   

  ”Vi lovar inte allt till alla. Men vi håller vad vi lovar.”

  Kronoberg och Sverige kan bättre.

  Kristdemokraterna Kronoberg