Kristdemokraterna i Kumla vill göra en tavla

 

Kristdemokraterna i Kumla föreslår i en motion att det sätts upp en orienterings- och informationstavla på Kvarntorpshögens topp. Detta för att besökare enklare ska kunna orientera sig och finna mer information om bland annat Kvarntorpshögens historia.

Mer om motionen går att finna i denna artikel i Nerikes Allehanda: KD vill veta vad man ser från toppen