Våra politiker

 

Per Holm

Ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i kommunstyrelsen

Ordinarie ledamot i Nämnd för livslångt lärande

Camilla Valfridsson

Ledamot i kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden

Vice ordförande i Distriktsstyrelsen Örebro Län

Siv Jerlström

Ersättare i Socialnämnden