Styrelsen

 

Ordförande:

Albin Hellström

Vice ordförande samt partiföreträdare:

Per Holm

Ledamöter:

Inga-Lill Nordell

Siv Jerlström

Adjungerad sekreterare samt valberedning:

Camilla Valfridsson

Kassör:

Anna Rönning