• Dags för årsmöte 2019

  Kallelse till Årsmöte med KD Kungälvs lokalavdelning

  Tid:          Tisdagen den 26/2 kl. 18:00

  Plats:       Stadshuset Kungälv

   

  Dagordning.

  18:00-18:15            Ordförande Lars Pehrson

  18:15-18:30            Gruppledare Gun-Marie Daun

  18:30-19:15            Årsmötesförhandlingar

  19:15-19:30            Fika

  19:30-20:30          EU-kandidaten David Lega pratar EU samt lite rikspolitik

   

  Varmt välkomna

  Styrelsen

  KD Kungälv c/o Lars Pehrson Kärnavägen 19 442 70 Kärna Mail lars.pehrson@kungalv.se   0706-521612

  Föredragningslista för partiavdelningens årsmöte

  1. Årsmötet öppnas

  2. Val av mötesfunktionärer

  a. ordförande

  b. sekreterare

  c. två (2) justerare tillika rösträknare

   

  3. Godkännande av kallelse

  4. Fastställande av föredragningslista

  5. Fastställande av röstlängd

  6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

  7. Revisorernas berättelse

  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  9. Fastställande av antalet ledamöter i partiavdelningens styrelse

  10. Val av ordförande och val av vice ordförande för partiavdelningen

  11. Val av övriga ledamöter och eventuella ersättare

  12. Val av val- och kampanjledare

  13. Val av revisorer och ersättare för dessa

  14. Val av valberedning inför nästa ordinarie årsmöte

  15. Val av ombud till partidistriktsårsmöte

  16. Fastställande av verksamhetsplan, lokal valplan för

  Europaparlamentsvalet samt budget inklusive valbudget

  17. Eventuella nomineringar till partidistriktets valberedning av

  rikstingsombud, partidistriktsstyrelse etc.

  18. Övriga förslag från styrelsen

  19. Motionsbehandling, förslag från medlemmarna

  20. Övriga frågor

  21. Årsmötet avslutas