• Kristdemokraterna står fast vid vallöftena

  Kungälv den 3 december 2018

   

  Kristdemokraterna står fast vid vallöftena

   

  Kristdemokraternas löfte innan valet var att arbeta hårt för att driva kristdemokratisk politik: återställa kvalitén i äldreomsorgen, säkra familjernas självbestämmande, ta bort allt som stör kunskapsfokus i skolan, samt en kommunal ekonomi i balans. Detta löfte kompromissar vi inte med; detta löfte förhandlar vi aldrig bort!

   

  I Kungälv är kristdemokraterna det enda partiet bland allianspartierna som varit konsekventa. Vi hade önskat att alliansen hållit ihop och visat att vi hade kunnat styra i minoritet som största block. Så har inte blivit fallet, vilket vi beklagar.

   

  Kvar står Kristdemokraterna som enda borgerliga alternativ i Kungälv, eftersom vi aldrig samarbetat med vänsterblocket.

   

  Kristdemokraterna har genom en valteknisk samverkan erhållit den rättmätiga andel platser i nämnder och styrelser som partiet bör ha utifrån vårt inflytande i kommunfullmäktige. På så sätt står vi kristdemokrater väl rustade inför de kommande fyra åren för att kunna fullfölja de välfärdslöften som vi lovat våra väljare.

   

  För kristdemokraterna är grundprincipen alla människors absoluta och okränkbara värde utgångspunkten för all politik – detta kompromissar vi inte om.

   

  Kristdemokraterna i Kungälv