• Valmanifest 2018-2022

    Kristdemokraterna i Kungälv går till val på införandet av barnomsorgspeng, vilket är en barnomsorgsform där kommunen ger ut ett skattepliktigt och pensionsgrundande bidrag motsvarande vad en plats i förskolan hade kostat kommunen. Vi går även till val på att återupprätta kvalitén i äldreomsorgen. Dessa två åtgärder och många andra som vi avser att förverkliga hittar du i vårt valmanifest här nedan.

    KF Valmanifest 2018-2022