• Vår politik under mandatperioden 2014-2018

    Kristdemokratin tillför någonting unikt i svensk politik. Vi har en övertygelse om att samhället måste präglas av både frihet och socialt ansvarstagande. Samhället är större än staten och politiken varken kan eller ska lösa alla problem. .

    Samtidigt är vi kristdemokrater de som säger ifrån när politiken behövs och vi är också de första att påpeka när den misslyckas. När vi ser att allt fler unga människor mår dåligt. När familjer splittras. När vi inte klarar av att garantera människor trygghet på gator och torg. När skolans resultat pekar nedåt, då måste politiken ta ansvar och på allvar börja tänka långsiktigt.

    Läs mer om vad vi vill i Kungälv i vårt kommunpolitiska program 2015 – 2018.