• Våra kandidater i kommunvalet 2018

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

  Kristdemokraterna

  Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

  1. Gun-Marie Daun, 59 år, Kungälv
  2. Lars Pehrson, 52 år, Kärna
  3. Anne-Christin Engwall, 71 år, Kungälv
  4. Fredrik Daun, 35 år, Kungälv
  5. Ilona Waern, 58 år, Kungälv
  6. Fredric Thomasson, 58 år, Kungälv
  7. Emilia Forslund, 45 år, Romelanda
  8. Erik Pilbom, 32 år, Kärna
  9. Johanna Salekärr, 35 år, Kärna
  10. Stig Jarlby, 74 år, Kungälv
  11. Tord Nordblom, 69 år, Ytterby
  12. Johan Björnhager, 21 år, Marstrand
  13. Anders Persson, 55 år, Marstrand
  14. Hanna Daun Arehammar, 20 år, Kungälv
  15. Madelene Daun, 31 år, Kungälv

  Kungälv
  0068-14214