• Familjens frihet viktig

  I en tid när den psykiska ohälsan och rotlöshet hos våra unga ökat måste varje politiskt förslag utgå från barnens bästa. Vi kristdemokrater vet att barn behöver tid med sina föräldrar. Samhällets uppgift är att stödja och ge goda förutsättningar för föräldrar att kunna ge kärlek och omsorg. Familjer med både små och större barn behöver flexibla lösningar att kunna forma sin vardag. Men tyvärr ser vi nu nya direkt familjefientliga förslag som skulle innebär mindre självbestämmande för familjer och mindre tid för barnen.

  Nyligen presenterade regeringens utredare förslag till genomgripande förändringar av föräldraförsäkringen. Bland annat föreslår man att antalet föräldradagar som kan tas ut före barnets treårsdag minskas från 480 till 390 dagar. Dessutom utökas, kvoteringen till fem månader, de viktiga tio pappadagarna vid barnets födsel tas bort och föräldraförsäkringen minskas totalt från 480 till 460 dagar.

  Reformutrymmet under 2018 beräknas till 40 miljarder kronor och än mer kommande år. Men små barn ska få vara mindre hemma med sina föräldrar för att spara pengar. Sannolikt kommer det att kosta vårt samhälle dyrt på lång sikt när barn inte får den trygghet de behöver från sina föräldrar när de är riktigt små.

  Men det handlar inte bara om besparingar. Regeringen anser att makt ska tas ifrån familjen. Familjen är inte själv förmögen att planera föräldraledigheten på ett bra sätt. Papporna tar ut mindre föräldraledighet än mammorna och det kan bara åtgärdas genom att fem månader öronmärks för vardera föräldern. Annars brinner föräldradagarna inne.

  Men regeringen förbiser då att föräldraförsäkringen är till för barnen. Regeringens utredare har missat barnperspektivet och använder i stället föräldraledigheten för att uppnå sina egna politiska mål. De som straffas är barnen som går miste om tid med sina föräldrar.

  Kristdemokraterna tar starkt avstånd ifrån familjepolitiska pekpinnar av det här slaget. S tror sig veta vad som är bäst för familjer. Men vi vet att ingen politiker vet bättre än familjen själv. Därför vill vi ge hela makten över föräldraledigheten till föräldrarna och avskaffa de nuvarande tre öronmärkta månaderna.

  Socialdemokraterna inför dock ett nytt undantag från öronmärkningen. Den som sitter i fängelse för ett långt straff ska kunna överlåta sin föräldraledighet. Men inte till exempel en egen företagare vars uppehälle hänger på att han eller hon kan driva sitt företag. Det ska inte vara skäl nog att få överlåta föräldraledighet till sin partner så att barnet kan vara hemma längre.

  Förslaget innebär också att en mor, eller far för den delen, som längst får vara hemma tills barnet är 8,5 månader gammalt. Oftast är det mamman. En del ammar fortfarande sina barn vid den åldern, men enligt socialdemokraterna ska det då vara slutammat.

  Allt detta görs i besparingens och jämställdhetens namn. Men hur jämställt är det att inte låta pappan vara hemma de första tio dagarna efter födseln? En tid när mamman ofta återhämtar sig från förlossningen och en lång graviditet. En tid när papporna får möjlighet att börja lära känna det lilla barnet.

  Dessbättre hinner regeringen sannolikt inte genomföra utredningsförslagen före valet. Riksdagsvalet 2018 kommer därför att avgöra vilken väg familjepolitiken ska gå. Mot minskad valfrihet och mindre tid för barnen eller för att behålla makten hos föräldrarna och bibehålla en rimlig nivå på föräldraförsäkringen.

  Vi kristdemokrater vill ha en fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som far- eller morförälder. Vi vill ha en barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn i stället för att nyttja förskola och vi vill samtidigt minska barngruppernas storlek. Dessutom vill vi sänka skatten med 500 kronor per månad för föräldrar, höja pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn och förstärka inkomstskyddet och rätten till tjänstledighet. Alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar. Det är en familjevänlig politik.

  Alla familjer är olika och varje familj har olika bevekelsegrunder för vilka val de behöver göra för sina barn. Många familjer kämpar med att få vardagen att gå ihop. Politikens uppgift är att stödja familjen och ge den de bästa förutsättningarna. Om regeringens förslag kan föra något gott med sig skulle det kunna vara att valrörelsen för en gångs skulle kunna handla om familjens betydelse i vårt samhälle.