• IT affären inom transportstyrelsen är allvarlig

    Transportstyrelsens it-affär kan vara det största säkerhetsläckaget sedan affärerna kring Stig Bergling och Stig Wennerström. Myndig­heten har på ett vårdslöst sätt hanterat sekretessbelagda uppgifter och har bland annat riskerat individer med skyddad identitet och rikets säkerhet.

    Regeringen har än så länge inte velat svara på frågor utan skjuter hela ansvaret på Transportstyrelsen.

    Men enligt flera medier handlar det om att utländska it-tekniker som inte säkerhets­prövats fått tillgång till hela det svenska ­registret över körkort samt känslig information om mili­tära fordon, Stockholms tunnelbana, broar, vägar och hamnar i Sverige. ­Denna läcka innebär i sådana fall inte bara stor fara för den personliga integriteten och framför allt för personer med skyddad identitet, utan även fara för rikets säkerhet. Enligt uppgift kunde teknikerna komma åt, kopiera, redi­gera och även sprida data från Transport­styrelsens servrar i Sverige. Dessutom kunde teknikerna med sin behörighet radera loggar som finns och på så sätt sopa igen spåren efter­ sig. Det är mycket allvarligt.

    Säpos förhörsprotokoll visar att Transportstyrelsens dåvarande generaldirektör redan i februari 2016 hade informerat regeringen om att hon hade beslutat om att göra avsteg från lagen. Det tog sedan regeringen ett år att agera och avskeda henne. Det var nämligen inte förrän den 19 januari 2017 som Transportstyrelsens generaldirektör fick lämna sin tjänst. Senfärdigheten i agerandet är obegriplig.

    Regeringen bör ta det ansvar som faller på dem.Vi som opposition måste utkräva det ansvaret.