• Mindre barngrupper i förskolan

  Enligt Skolverket består varje småbarnsgrupp (1-3 år) i förskolan i genomsnitt av 12 barn. För 4-5-åringar är den genomsnittliga gruppstorleken 15 barn. Om det vore så överallt skulle vi ha skäl att vara förhållandevis nöjda. Men för många barn och pedagoger är verkligheten en helt annan.

  När Lärarförbundet gjorde en enkät bland 1294 förskollärare 2017 uppgav var tredje att man arbetade med en barngrupp som bestod av 21 barn. Trots många fagra löften om mindre barngrupper i våra förskolor kvarstår problemen. Särskilt allvarligt är det för de allra minsta barnen som riskerar att drabbas av en stress som leder till koncentrations- och inlärningssvårigheter.

  Professor Hugo Lagercrantz, som forskar om barnhjärnans utveckling på Karolinska Institutet, menar att för stora barngrupper kan utsätta barn för en stress som kan få allvarliga konsekvenser för barnens utveckling. Utöver försämrad anknytning riskerar stressen att leda till bland annat koncentrationssvårigheter och försämrad inlärningsförmåga. Många små barn behöver direkt kontakt med en mindre grupp och samma anknytningspersoner.

  Även om Kungsbacka kommun har börjat ett arbete med att styra om arbetssättet från det traditionella med barnen indelade i olika fasta avdelningar, till en modell där barnen är uppdelade i mindre barngrupper under större delen av dagen, så kvarstår mycket arbete för att säkerställa att de små trygga grupperna blir och förblir en verklighet i alla våra förskolor.

  Vi behöver därför säkerställa i Kungsbacka kommun att våra barn som är tre år eller yngre inte ska behöva tillhöra en grupp i förskolan som är större än 12 barn.

   

  För Kristdemokraterna

  Ulrika Högstrand, ersättare i nämnden för Förskola och Grundskola och

  Marie Wadström, vice ordförande i nämnden för kultur och turism