• Rädda sjukvården på landsbyden

  Rädda sjukvården på landsbygden!

   

  Sverige är ett stort land och med stor spridning på befolkningen. Människorna i gles- och landsbygd behöver sjukvård lika mycket som människorna i storstaden, men det är svårt att rekrytera och behålla högutbildad medicinsk personal långt utanför våra storstäder. I slutändan är det patienterna som blir lidande.

   

  Ett känt fall är lasarettet i Sollefteå men det finns många liknande exempel. Sollefteå har blivit känt för att man lagt ner BB, men hela sjukhuset kan på sikt vara hotat på grund av bristen på medicinskt utbildad personal och allt dyrare kostnader för att få dit hyrläkare. Förra året rapporterades att en hyrläkare kunde ta 200 000 kronor per vecka för att jobba på lasarettet i Sollefteå. Om det vore kostnaden hela året skulle den uppgå till över 10 miljoner kronor.

   

  Problemet är omfattande i hela vårdsektorn. Förra året uppgick Landstingens kostnader för inhyrd personal till totalt 5,2 miljarder kronor – en ökning med 13 procent jämfört med 2016. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste ekonomirapport har hyrkostnaderna ökat med i genomsnitt 15 procent per år under de senaste åren. Så kan vi inte ha det!

   

  Kristdemokraterna vill därför avsätta 800 miljoner kronor per år för att vårdinrättningar på orter som har svårt att rekrytera personal ska kunna ha fasta läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

   

  En sjuksköterska eller läkare ska kunna erhålla upp till dubbel lön för den som förbinder sig att arbeta fast på orten i minst 24 månader. Totalt kan satsningen ge 1 000 specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och specialistläkare per år räknat som heltider.

   

  Pengarna ska kunna sökas av landsting för vårdinrättningar som har bemanningssvårigheter i enlighet med kriterier som tas fram av socialdepartementet och SKL. Medlen ska användas till att skapa så goda anställningsvillkor att behovet av hyrpersonal minskar eller upphör.

   

  Förslaget innebär att staten står för den höjda lönen och att sjukhuset skulle kunna lägga tidigare hyrpersonalskostnader på befintlig personal i stället.

   

  Kristdemokraterna är det parti som kanske lovar allra minst i valrörelsen. Men det vi lovar tänker vi hålla. En sådan sak är att man ska kunna lita på sjukvården. I hela landet.

   

  Ebba Busch Thor, KD, partiledare

  Lars Gustafsson, KD, Toppnamn Hallands Region Syd

  Benny Strandberg, KD, Toppnamn Hallands Region Norr