• Det behövs satsningar på psykiatrin i Halland!

  Kristdemokraterna Halland – Uttalande Distriktsstämman 2018

  För Kristdemokraterna är trygghet i vården ett prioriterat område. Det gäller både tillgänglighet och vårdkvalitet på varje nivå. En stor utmaning är den psykiatriska vården och den markant ökade psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. Halland är inget undantag. Nyligen visade en undersökning bland landets regioner och landsting att Halland inte uppfyller tillgänglighetskraven inom detta verksamhetsområde. Till detta kommer brister inom specialistvården och långvarigt behov av inhyrd personal. Denna situation är inte hållbar utan fordrar särskilda åtgärder, som långsiktigt svarar upp mot de ökande behoven av olika insatser.

  Kristdemokraterna anser att det behövs både ekonomiskt resurstillskott och ett effektivare arbetssätt i specialistvården. En annan tydlig brist idag finns i arbetet att motverka psykisk ohälsa bland unga. Kommunernas ansvar för skolhälsovård och kurativ kompetens samverkar inte med Barn- och ungdomspsykiatrin på ett tillfredsställande sätt i hela länet. Till detta kommer också behov av tillgång till psykologer inom primärvården. Sammantaget leder detta till att många ungdomar inte får hjälp i tid. I sin tur innebär detta en överbelastning i flera led. Region Halland och Hallands kommuner måste ta ett gemensamt krafttag för att överbrygga nuvarande situation i länet!

  Kristdemokraterna Halland

  Lars Gustafsson, distriktsordförande

  Niklas Mattsson, gruppledare i Regionfullmäktige