• Motion om ett nytt mobilt kartstyrd fungerande turistforum

    Motion om en webb baserad turist karta

    Vi Kristdemokrater ser en nytta med att utreda en ny mobil turistinformation i vår kommun. Det ska vara lätt att hitta dom olika besöksmålen och evenemang i våra kommun, kartstyrt. Även att man kan koppla ihop denna med en evenemangs kalender så att man kan se vad som händer i närheten av där man befinner sig.

    Även om man har en funktions variation så ska det vara lätt att kunna ta till sig denna informationen. Vi vill även väva in en tillgänglighets funktion i denna tjänst, något som Laholms kommun i nu läget saknar.