• Hur vår politik kommer fram i olika nämder

    Vi har fått en bra spridning på våra förtroende uppdrag,både i region och kommunalt. Genom att bilda en politisk grupp där vi utbyter informationer mellan nämnder på både regionalt som kommunalt plan så kan vi göra avtryck med vår kristdemokratiska politik på många plan.