• Förtroendevalda

  Lars Gustafsson, 66, Företagare, Laholm

  Ordf. Psykiatrinämnden. Region Halland

  Led. Regionfullmäktig. Region Halland

  Led. Hallandstrafiken. Region Halland

  Led. Kommunstyrelsen. Laholms kommun

  Ersättare Kommunfullmäktige. Laholms kommun

  Helene Nilsson, 56, Verksamhetschef, Knäred

  Ersättare Kommunfullmäktige. Laholms kommun

  Ersättare Barn och Ungdomsnämnden. Laholms kommun

  Jörgen Nilsson, 43, Åkeridelägare, chaufför, Vallberga

  Led. Kommunfullmäktige. Laholms kommun

  Ersättare Kultur och utvecklingsnämnden. Laholms kommun

  Sara Unosson, 28, Undersköterska, Laholm

  Led. Kommunfullmäktige. Laholms Kommun

  Led. Socialnämnden. Laholms Kommun

  Lennart Hansson 67, Pensionär, Knäred

  Ersättare Kultur och Skola. Region Halland

  Malin Karlsson, 28, Undersköterska, Laholm

  Led. Laholmsnämnden. Region Halland