Klara besked från Hägglund om BUP

Så har jag då hållit mitt första sk jungfrutal i riksdagen. Jag fick förmånen att på torsdag eftermiddag när det var TV-sänd utfrågning i riksdagen ställa partiets prioriterade fråga till en av de tjänstgörande ministrarna och jag valde att rikta en angelägen fråga om psykiatrin till socialminister Göran Hägglund.

Självfallet var det en ny och ovan situation för mej men samtidigt var det inte så pirrigt som jag befarade. Det är klart att det underlättade att min fråga handlade om hälso- och sjukvård, ett ämne som jag slitit med under många år som landstingsråd i Örebro läns landsting.

Stora brister inom psykiatrin
Bakgrunden till frågan var den att vi gång på gång möts vi av fruktansvärda rapporter om personer som inte får den psykiatriska vård de behöver. Media rapporterar återkommande om bristerna, inte minst inom barn och ungdomspsykiatrin, BUP. Detta är oacceptabelt!

Till saken hör att det inte råder brist på konkreta och goda idéer. Psykiatrisamordnaren Anders Milton föreslog 104 olika åtgärder för att förbättra situationen.

Ungdomar riskerar hamna mellan stolarna
I mitt inlägg i kammaren uppmärksammade jag socialministern på en gråzonsproblematik där ungdomar som drabbas av en djup livskris och som till och med försöker ta sitt liv, inte tas om hand utan skickas hem utan att ha fått ett snabbt, professionellt omhändertagande, eftersom de per definition inte är psykiskt sjuka. Inte desto mindre behöver de akut hjälp. Ungdomarna riskerar med andra ord att hamna mellan stolarna.

Socialministern medgav att han känner till denna gråzonsproblematik och att psykiatrin under många år varit eftersatt i vårt land. Han redogjorde i korta drag för vad regeringen nu genomför för att på allvar sätta in åtgärder för att få till stånd en psykiatrisk vård som verkligen fungerar också för barn- och ungdomar.

Det är många behov som pockar på uppmärksamhet. I detta fall har regeringen styrkan att i konkurrens med många andra angelägna och kanske mer publika insatser prioritera den eftersatta psykiatriska vården för barn och ungdom.

Receptfria läkemedel i vanliga affärer

I ett debattinlägg i fredags offentliggjorde vår partiledare och socialminister Göran Hägglund att regeringen öppnar för att receptfria läkemedel från den 1 nov ska kunna köpas i vanliga affärer.

Folk på stan positiva
Samma dag blev jag inbjuden till Sveriges radio Örebro för att i programmet ”rakt på sak” kommentera reformen. De hade gjort en enkät på stan och alla de intervjuade visade sig vara positiva till reformen. Läkemedelskommitténs ordförande, överläkare Maria Ekbäck , var tveksam till reformen eftersom t ex vanliga huvudvärkstabletter kan vara farliga om man äter för många på en gång.

Jag påpekade att apotekspersonal inte vid något tillfälle lämnat varningar då jag köpt huvudverkstabletter men att det däremot finns tydliga föreskrifter på förpackningen. Dessutom inför nu regeringen en 18-års gräns för inköp av receptfritt i vanliga butiker, vilket inte är fallet på Apoteken. I vanliga butiker ska den receptfria medicin hållas åtskild från övriga varor och kommer inte att kunna plockas från hyllan av kunden själv. Säkerheten är viktig och därför är det läkemedelsverket som avgör vilka receptfria läkemedel som ska få säljas i vanliga butiker.

Omreglering till sommaren
Detta är fjärde steget i Hägglunds apoteksreform som syftar till att öka tillgängligheten och servicen för medborgarna. Redan från den 1 juli i år sker den viktigaste delen i omregleringen av apoteken. Från den dagen blir det möjligt för fler att äga och driva apotek, att erbjuda bättre öppettider och nya tjänster – kort sagt att erbjuda patienter och kunder en bättre apoteksservice över hela landet. Samtidigt träder en rad nya regler i kraft, regler som ska ytterligare förbättra patientsäkerheten.

Succé i glesbygd?
I jämförelse med andra länder är det glest mellan apoteken i vårt land och de senaste åren har dessutom både apoteken och de sk apoteksombuden minskat i antal. Norge har genomfört en liknande reform och där ökade antalet apotek inte minst i glesbygden. Man kan räkna med en betydligt högre lönsamhet i glesbygdsapotek än i storstadsapotek och därmed är intresset för att ta över glesbygdsapotek idag mycket stort.

Som bekant brukar företrädare från vänsterkartellen förespråka statsmonopol. Som argument för att behålla apoteksmonopolet varnar de för att medicinerna kommer att bli dyrare. Det är helt fel. Högkostnadsskyddet kommer att gälla precis som idag, så ingen kommer att behöva betala mer för sina mediciner.

Avdragsrätt på gång för ideella gåvor

Under mina 20 år som landstingsråd i Örebrolandstinget jobbade vi i oppositionsställning. Sossarna har nästa år suttit i orubbat bo, allt sedan landstinget kom till, i hela 75 år, Detta är naturligtvis ut demokratisynpunkt inte bra. Det behövs växling vid makten.

Regeringens samordning viktig
I riksdagen är vi i majoritet tillsammans med övriga allianspartier vilket självfallet ger helt andra möjligheter att påverka men samtidigt en lite ovan situation för mej. För att regeringsarbetet ska fungera krävs att alliansen kan hålla ihop och att frågorna samordnas. I veckan blev jag, tillsammans med Liza-Maria Norlin från Sundsvall, inbjuden till samordningskansliet på Rosenbad för att få en inblick i det viktiga arbetet som görs där. Liza-Maria är också ny Kristdemokrat i riksdagen sedan Lars Lindén från Timrå i januari lämnade riksdagen. Även om olika personer från samordningen alltid är med då vår riksdagsgrupp möts varje tisdag kl 16.00 samt vid kommittémötena, var det ändå viktigt att på plats få en genomgång av hur de arbetar och hur vi som riksdagsledamöter går till väga när vi behöver dryfta en fråga med samordningen.

EU-pengar för att möta finanskrisens effekter?
I måndags var jag inbjuden till Volvo Cab Division i Hallsberg. I höstas sprudlade det av liv i fabriken och nu hade 451 av de 816 blivit varslade. Orderingången har sjunkit som en sten och nu hann personalen med sånt som man annars skulle ha väntat till sommaren med att ta hand om. Finanskristen har slagit obarmhärtigt även mot dem samtidigt som de inser att när det vänder gäller det att vara med i racet. Jag förde fram idén att försöka få loss EU-pengar till utbildning av personalen, som alternativ till uppsägningar, via Europeiska socialfonden. Jag hoppas det lyckas.

Avdragsrätt för ideella gåvor
Stefan Fölster, Chefsekonom på Svenska Näringsliv var en av de medverkande när kristdemokraterna i veckan anordnade ett seminarium om vårt förslag till att införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Övriga var Laurent Leksell från Stockholms stadsmission, Cecilia Gunne, Skattejurist och regeringens utredare Hases Per Sjöblom.

Det fanns en total uppställning från medverkande och åhörarna om hur angeläget det är att även Sverige får denna avdragsrätt. Det har visat sig att Sverige är ensamma i Europa om att inte ha denna möjlighet. Utredaren ska lämna sitt betänkande före sommaren och det finns anledning att knyta stora förhoppningar till att det kommer att presenteras ett enkelt och bra förslag som kommer att innebära en viktig injektion till ideella organisationer och till forskningen. Även Kulturutredningen, som lämnade sitt betänkande i veckan, hade valt att i sina kommentarer öppna för en avdragsrätt för ideella gåvor.

Gjorde min första politiska insats som 11-åring
När Tommy Wiberg från tidningen Kristdemokraten nyligen gjorde en intervju med mej erinrade jag mej att min politiska start inte alls började när jag valdes in i Örebro läns landsting 1982 eller när jag tre år tidigare anställdes som Kristdemokraternas partiombudsman i länet. Min första politiska insats gjorde jag redan 1963, där jag som 11-åring i den lilla byn i Härjedalen samlade in namn för Kristendomsämnets bevarande i skolan. Så vitt jag kommer ihåg skrev alla i byn som jag besökte under namninsamlingen. Sen dess har mycket hänt. Kristdemokraterna såg dagens ljus 1964. Vi tog säte och stämma i Örebro kommun och Örebrolandstinget 1982 och i Sveriges riksdag 1991och sedan januari 2009, nu, 45 år senare, har jag förmånen att som kristdemokrat företräda länsinvånarna i riksdagen.

Kontakten med hemlänet viktigast

En viktig del i riksdagsuppdraget är arbetet på hemmaplan. Därför är de flesta måndagar vikta för överläggningar med partifolk i hemlänet, för att träffa medborgare och göra studiebesök etc i den egna valkretsen.

Kävesta folkhögskola
Redan i december innan jag tillträdde i riksdagen hörde Kävesta folkhögskola av sig för att boka in ett besök i en av klasserna. Nu var det dags och jag blev väl mottagen. Några elever hade skickat frågeställningar innan. Vi hade en mycket intressant diskussion om vår värdegrund och om ett antal sakpolitiska frågor som var intressanta för eleverna.

Dagarna i Stockholm är ofta intensiva med en mängd utskotts- och kommittémöten. Jag fick tjänstgöra vid både Kulturutskottets- och Trafikutskottets sammanträden. Det var viktiga sammanträden då båda utskotten justerade betänkanden. Frågorna var dock väl beredda och det fanns inga direkta knäckfrågor kvar att lösa.

På dagordningen fanns bl a Public service utredningen där vår nuvarande landshövding Rose-Marie varit utredare. Ett annat intressant betänkande som avhandlades var ”Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Det innehåller en mängd frågor om bl a trafiksäkerhet, alkohol, etc.

Ersättningsetableringar för privata vårdgivare
En fråga som jag som landstingsråd kom i kontakt med och som alliansen gick till val på var frågan om ersättningsetableringar för privata vårdgivare. Nu kom frågan upp till beslut i kammaren. Jag tryckte rätt på knapparna och beslutet innebär att vi öppnar för privata vårdgivare att kunna överlåta sin praktik till annan vårdgivare. Vänsterkartellen, som en gång införde förbudet mot ersättningsetableringar, protesterade naturligtvis mot att förbudet avskaffades.

Vi går en kulturvår till mötes
I veckan överlämnade Kulturutredningen sitt betänkande till kulturministern. Den kommer att engagera många kulturarbetare och kulturdebattörer och efter sedvanlig remissomgång kommer den att behandlas i utskottet och slutligen får riksdagen ta ställning till en proposition. Utredningen innehåller flera nyheter där bl a regionerna får större möjligheter att göra anpassningar efter egna förutsättningar och prioriteringar. Utredningen föreslår även en ökad dialog med den ideella sektorn för utveckling av kulturlivet. Det är uppenbart att vi går en intressant kulturvår till mötes.

Efter voteringen på torsdagen tog jag första tåget hem för att tala vid Kristdemokratiska Seniorförbundets årsmöte i Örebro. Medlemmarna visade stort intresse och engagemang och jag kände ett starkt stöd för arbetet i riksdagen.

Just dialogen med medlemsföreningarna, både partiavdelningarna och de associerade förbunden, är oerhört viktiga för ett framgångsrikt riksdagsarbete.

Länet i framkanten på IT-utvecklingen

Riksdagen har haft sk plenafri vecka. Inget utskottsarbete, inga voteringar eller debatter i riksdagen men desto intensivare program på hemmaplan. Veckan inleddes med besök på länsstyrelsen om kulturminnesvård och bredbandsutbyggnad.

Unik bredbandssatsning
Telia planerar i ett pilotprojekt att i Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg erbjuda kunder i 60 orter i länet med minst 200 invånare svartfiber för 7.900 kr per hushåll för telefon, tv och datatrafik. Redan idag finns fiberkabel framdragen till i princip samtliga telestationer i länet. Post och Telestyrelsen vill att fler operatörer ska släppas in för att använda fibern, vilket ur konkurrenshänseende är logiskt. Samtidigt går det inte att förvänta sig att Telia ska göra mångmiljoninvesteringar utan rimliga avtal med kunderna för att finansiera investeringen. Lyckas vi hitta en lösning som tillgodogör både konkurrensneutralitetskravet och telias möjligheter att investera blir Örebro län världsbäst på internetkommunikation.

På kvällen var det möte med Risebergakommittén som engagerar sig för och sköter om det kulturhistoriskt viktiga Riseberga bönhus, i Lekebergs kommun, som är Sveriges äldsta idag bevarade bönhus.

Heart of Sweden
Regionförbundet samlade på tisdagen länet för en visions- och strategidag om länets utveckling i gamla badhuset i Örebro. Lokalen var lite kylig men intresset för länsutvecklingsfrågor glödde. Uppslutningen var stor med folk från såväl den ideella-, privata- som offentliga sektorn. Vi jobbar vidare med att framställa Örebro län som ”Heart of Sweden”, en välgörande kaxighet i ett län som uppfattas som lite för mycket strömlinjeformat lagom.

Ministerbesök
Lekeberg som blev egen kommun när Inger Davidsson var civilminister, fick i veckan besök av Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson från Gnosjö. På kvällen inbjöd lokalavdelningen med Gösta Jedberger och Anne-Marie Nilsson i spetsen till ett offentligt välbesökt möte, i samband med sitt årsmöte, där ministern gjorde en intressant resumé över aktuell politik med fokus på folkhälsan.

Företagsbesök
Två ytterligare lokalavdelningar, Nora och Laxå, hade sina årsmöten denna vecka. Jag hade blivit inbjuden att tala och jag berättade om mina första veckor i riksdagen och om aktuell kristdemokratisk politisk agenda. Kristdemokraterna i Nora hade ordnat ett genomtänkt program med besök hos alla tre samhällssektorer, först Bergslagens kommunalteknik i Nora, sen industriföretaget Notech och därefter bandyklubben Nitro Nora som satsat på konstfruset. Intressanta besök alla tre, inte minst Notech som är ett framgångsrikt företag på den internationella marknaden som skräddarsyr tillverkning av robotstyrda lastpallstillverkningsmaskiner.

Klimat- och energiöverenskommelsen
Samma dag som jag besökte Nora presenterade regeringen sin Klimat- och energipolitiska överenskommelse. Jag är definitivt ingen kärnkraftskramare. Under folkomröstningskampanjen om kärnkraft 1980 engagerade sig vårt parti för linje 3 och jag var själv linje 3 general i länet. Då sattes en bortre parentes för kärnkraften samtidigt som de förnybara energikällorna skulle utvecklas. Nu trettio år senare kan vi konstatera att tidigare regeringar misslyckats med att på allvar satsa på den förnybara energin.

Regeringens besked innebär en kraftfull satsning på förnybar energi, energieffektiviseringar och besparingar. Bl a fördubblar vi planeringsramen för vindkraft samtidigt som vi accepterar att ersätta uttjänta kärnkraftsreaktorer med nya för att trygga jobben och välfärden och skapa en hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet.

Torsdagens överenskommelse, uppbackad av såväl industrin och de stora industrifacken, skapar naturligtvis problem för Mona Sahlin. Hon vill efter valet bilda regering med v och mp samtidigt som hon vet att de aldrig skulle acceptera en förlängning av kärnkraftsparentesen. Man kan kalla det för att fastna i den klassiska rävsaxen.

A tribute to Martin Luther King

Jag hade fått en inbjudan till SAKAB i Kumla, som tar hand om miljöfarligt avfall. Jag och socialdemokraten Ameer Sachet fick på fredagsförmiddagen en intressant genomgång av anläggningen och företagets framtidsplaner. Därefter var det dags för mej och min fru Inga-lill att packa bilen och åka till Stockholm för att göra i ordning min övernattningslägenhet med allt som behövs för att göra tillvaron trivsammare. Konst på väggarna, blommor i fönstren, frysen fylld med limpor från Sveas bageri i Kumla etc.

Fråga till ministern
Vi tog en promenad i gamla stan på lördagen och mötte min gamla skolkompis från Södra Skolan i Sveg, Justitieminister Beatrice Ask. Hon hälsade mej välkommen till riksdagsarbetet och jag passade på att berätta att jag lämnat in min första fråga till henne. Den handlar om ”blåljusförarutbildning” med anledning av de många bilkrockarna som drabbat polisen. Trafikcenter Scantec i kvarntorp har ett utbildningskoncept färdigt och de skulle kunna ta emot 2000 poliser per år för utbildning.

1.400 i gospelkören
På lördagskvällen var det dags för en gospelkonsert till minne av medborgarrättskämpen Martin Luther King. Han skulle i dagarna ha fyllt 80 år och samtidigt var det 41 år sedan skotten föll den 4 april 1968 i Memphis i Tennessee. Konserten, under ledning av Lasse Axelsson med körledarna Charlotte Ollward och Anki Spångberg samt Magnus Spångberg med band och med 1.400 körsångare, var en upplevelse. Det var inte utan att vi som Örebroare var stolta. Soloartister var Per-Erik Hallin, Carola Häggkvist, Glenn Scott och Clarence Eggleton. På söndagen bevistade vi den stora Filadelfiakyrkan i Stockholm och lyssnade bl a till pastor Stefan Claar. En duktig förkunnare uppvuxen i Hudiksvall som jag lärde känna i samband med en sportlovsvecka i min hembygd i Härjedalen i början av 70-talet.

Veckan som följde blev intensiv. Mitt första sammanträde med Trafikutskottet, uppvaktning av partiledaren som fyllde 50, seminarium om civilsamhället med Alice Bah, votering i kammaren samt partiets kommun- och landstingspolitiska dagar som samlade 1200 kristdemokrater på Conventum i Örebro.

Praktikanter från Alléskolan
Dessutom fick jag förmånen att hälsa Kristdemokratiska Seniorförbundets riksårsmöte välkommen till Örebro. Jag gjorde en historisk exposé från 1200-talet, via 1820 års riksdag och kröningen av Jean Bapriste Bernadotte, Hjalmar Bergman, Kajsa Warg, Karl Jans Grythyttan, Alfred Nobel och Peter Flack, till Seniorförbundets ordförande i Örebro, Gunn-Britt Parsmo.

Två praktikanter från Alléskolan i Hallsberg följde mej och en politisk sekreterare i riksdagen denna vecka. Även om de inte fick tillträde till trafikutskottets sammanträde eller till Kristdemokraternas partigrupp, så fick de vara med om mycket allt från Hägglunds uppvaktning på Rosenbad till de häftiga kommundagarna i Örebro.