Kontakten med hemlänet viktigast

En viktig del i riksdagsuppdraget är arbetet på hemmaplan. Därför är de flesta måndagar vikta för överläggningar med partifolk i hemlänet, för att träffa medborgare och göra studiebesök etc i den egna valkretsen.

Kävesta folkhögskola
Redan i december innan jag tillträdde i riksdagen hörde Kävesta folkhögskola av sig för att boka in ett besök i en av klasserna. Nu var det dags och jag blev väl mottagen. Några elever hade skickat frågeställningar innan. Vi hade en mycket intressant diskussion om vår värdegrund och om ett antal sakpolitiska frågor som var intressanta för eleverna.

Dagarna i Stockholm är ofta intensiva med en mängd utskotts- och kommittémöten. Jag fick tjänstgöra vid både Kulturutskottets- och Trafikutskottets sammanträden. Det var viktiga sammanträden då båda utskotten justerade betänkanden. Frågorna var dock väl beredda och det fanns inga direkta knäckfrågor kvar att lösa.

På dagordningen fanns bl a Public service utredningen där vår nuvarande landshövding Rose-Marie varit utredare. Ett annat intressant betänkande som avhandlades var ”Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Det innehåller en mängd frågor om bl a trafiksäkerhet, alkohol, etc.

Ersättningsetableringar för privata vårdgivare
En fråga som jag som landstingsråd kom i kontakt med och som alliansen gick till val på var frågan om ersättningsetableringar för privata vårdgivare. Nu kom frågan upp till beslut i kammaren. Jag tryckte rätt på knapparna och beslutet innebär att vi öppnar för privata vårdgivare att kunna överlåta sin praktik till annan vårdgivare. Vänsterkartellen, som en gång införde förbudet mot ersättningsetableringar, protesterade naturligtvis mot att förbudet avskaffades.

Vi går en kulturvår till mötes
I veckan överlämnade Kulturutredningen sitt betänkande till kulturministern. Den kommer att engagera många kulturarbetare och kulturdebattörer och efter sedvanlig remissomgång kommer den att behandlas i utskottet och slutligen får riksdagen ta ställning till en proposition. Utredningen innehåller flera nyheter där bl a regionerna får större möjligheter att göra anpassningar efter egna förutsättningar och prioriteringar. Utredningen föreslår även en ökad dialog med den ideella sektorn för utveckling av kulturlivet. Det är uppenbart att vi går en intressant kulturvår till mötes.

Efter voteringen på torsdagen tog jag första tåget hem för att tala vid Kristdemokratiska Seniorförbundets årsmöte i Örebro. Medlemmarna visade stort intresse och engagemang och jag kände ett starkt stöd för arbetet i riksdagen.

Just dialogen med medlemsföreningarna, både partiavdelningarna och de associerade förbunden, är oerhört viktiga för ett framgångsrikt riksdagsarbete.